• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 2:12:19 CH - Mở cửa
6 tháng đầu năm, Ricons báo lãi sau thuế giảm 38% còn 57 tỷ đồng
Nguồn tin: VietNam Finance | 02/08/2021 2:02:02 CH
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Ricons ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 57 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng giai đoạn năm ngoái. Trong khi đó, doanh thu thuần vẫn tăng trưởng 11% lên hơn 3.040 tỷ đồng.
 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II, với doanh thu thuần đạt 1.826 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Trong đó, hầu hết nguồn thu đến từ các mảng xây dựng, bán vật liệu xây dựng, bất động sản... đều tăng trưởng. Do giá vốn hàng bán tăng gần 13%, mức tăng cao hơn doanh thu thuần, nên biên lãi gộp giảm từ 5,8% xuống 3,8%.
 
Trong quý, doanh nghiệp ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 49% lên hơn 42 tỷ do dịch vụ thuê ngoài, dự phòng phải thu khó đòi và các chi phí khác.
 
Kết thúc quý II, lợi nhuận sau thuế của Ricons giảm 45%, xuống còn 33 tỷ đồng.
 
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Ricons đạt 3.042 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 57 tỷ đồng, lần lượt tăng 11% và giảm 38% so với cùng giai đoạn năm trước. Với kết quả này, Ricons đều đã hoàn thành xấp xỉ 38% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm.
 
Đáng chú ý, dòng tiền thuần kinh doanh tính đến hết nửa đầu năm của Ricons đã đảo chiều âm 118 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái dương trên 300 tỷ đồng. Được biết, nguyên nhân của sự biến động này chủ yếu từ việc Ricons gia tăng mạnh hàng tồn kho trong kỳ.
 
Tại ngày 30/6/2021, tổng tài sản của Ricons đạt gần 5.600 tỷ đồng, giảm 6% so với hồi đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận ở mức 2.580 tỷ đồng, mặc dù giảm 28% nhưng vẫn chiếm 46% tài sản; giá trị hàng tồn kho đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng hơn 3,5 lần sau nửa đầu năm.
 
Tiền nhàn rỗi và tiền gửi ngắn hạn tính đến thời điểm lập báo cáo tài chính quý II đạt gần 960 tỷ đồng, giảm 16%.
 
Về nguồn vốn, Ricons tiếp tục không có dư nợ vay. Vốn chủ sở hữu là 2.318 tỷ đồng, gần như đi ngang so với ngày đầu năm, trong đó doanh nghiệp có gần 464 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.