• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.438,01 +14,99/+1,05%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:11 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.438,01   +14,99/+1,05%  |   HNX-INDEX   411,07   +6,70/+1,66%  |   UPCOM-INDEX   104,38   +1,71/+1,67%  |   VN30   1.529,26   +12,80/+0,84%  |   HNX30   657,88   +17,83/+2,79%
28 Tháng Mười 2021 10:10:29 CH - Mở cửa
HNX báo lãi sau thuế 314 tỷ đồng sau 6 tháng, tăng 70%
Nguồn tin: Người đồng hành | 03/08/2021 8:48:53 SA
HNX đạt hơn 392 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 6 tháng và hoàn thành 79% kế hoạch năm.
Tài sản của Sở phần lớn là tiền, tiền gửi và các khoản tương đương tiền với 1.109 tỷ đồng.
 
Theo BCTC quý II của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), doanh thu đạt gần 550 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu dịch vụ giao dịch chứng khoán tăng 70% lên hơn 506 tỷ đồng và chiếm 92% tổng doanh thu (cùng kỳ là 87,7%). 
 
Nửa đầu năm 2021, giao dịch trên sàn HNX diễn ra sôi động với thanh khoản tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch đạt gần 18,4 tỷ cổ phiếu, gấp 2,7 lần cùng kỳ, tương ứng giá trị giao dịch đạt 338.000 tỷ đồng, gấp 5 lần. 
 
Theo quy định, HNX sẽ thu phí 0,03% giá trị giao dịch cổ phiếu, 0,02% giá trị giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch (UPCoM) và 0,006% với trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ. Tuy vậy theo Thông tư 14/2020/TT-BTC hỗ trợ nhà đầu tư bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19 được ban hành vào năm 2020, mức phí hiện đang giảm lần lượt xuống còn 0,027%, 0,018% và 0,0054% . Mức giảm phí giao dịch này sẽ có hiệu lực tới 31/12.
 
Lợi nhuận gộp của Sở đạt mức hơn 500 tỷ đồng, tăng 73%. Tỷ suất lợi nhuận gộp là 91% trong khi cùng kỳ đạt 86%. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, HNX báo lãi sau thuế gần 314 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ.

 
Đơn vị: Tỷ đồng.
 
Năm 2021, HNX đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt gần 824 tỷ đồng, tăng 4,4% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch đạt 499,8 tỷ đồng, tương đương năm ngoái. Như vậy sau 6 tháng đầu năm, HNX đã hoàn thành gần 79% kế hoạch năm.
 
Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản đạt 1.412 tỷ đồng, tăng 4% so với số cuối năm ngoái. Tài sản ngắn hạn đạt 1.260 tỷ đồng, tăng 6%, trong đó, chủ yếu là tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn với 1.109 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với cuối năm ngoái.