• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.389,24   +4,47/+0,32%  |   HNX-INDEX   391,21   +2,75/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   100,36   +0,59/+0,59%  |   VN30   1.488,71   -0,55/-0,04%  |   HNX30   610,81   +3,84/+0,63%
22 Tháng Mười 2021 10:25:38 CH - Mở cửa
BAB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Nguồn tin: HNX | 03/08/2021 3:25:00 CH
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BAB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/08/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/08/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 1000:63 (Người sở hữu 1000 cổ phiếu được nhận 63 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ phát hành quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và số lượng cổ phiếu không phân phối hết (số lượng cổ phiếu còn thiếu so với số cổ phiếu dự kiến phát hành 44.635.500 cổ phiếu nếu có) do số lượng cổ phần phát hành được tính theo số nguyên sẽ do Hội đồng quản trị quyết định, bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển cho
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Công đoàn Ngân hàng TMCP Bắc Á số cổ phiếu lẻ này
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.500 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Theo tỷ lệ thực hiện quyền, số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A nhận được tính bằng 1.500 x 63 : 1.000 = 94,5 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông Nguyễn Văn A nhận được là 94 cổ phiếu.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu lẻ do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị (0,5 cổ phiếu) sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định, bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Bắc Á số cổ phiếu lẻ này.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Văn phòng Cổ đông Ngân hàng TMCP Bắc Á – tầng 6, tòa nhà Opera Business Center, số 60 Lý Thái Tổ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Cổ phiếu liên quan