• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.274,20 +11,87/+0,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.274,20   +11,87/+0,94%  |   HNX-INDEX   303,97   +0,55/+0,18%  |   UPCOM-INDEX   92,64   -0,20/-0,22%  |   VN30   1.293,79   +12,83/+1,00%  |   HNX30   563,51   +1,49/+0,27%
15 Tháng Tám 2022 5:17:04 CH - Mở cửa
DXG: Cổ phiếu DXG của Tập đoàn Đất Xanh được ra khỏi diện cảnh báo
Nguồn tin: VietNam Finance | 05/08/2021 4:49:28 CH
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa có quyết định đưa cổ phiếu DXG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 6/8 tới.

 
Cổ phiếu DXG của Tập đoàn Đất Xanh được ra khỏi diện cảnh báo
 
Quyết định này dựa trên cơ sở kết quả kinh doanh lạc quan của DXG. Theo đó, doanh nghiệp đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt trên 830 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2021 đạt 3.181 tỷ đồng, căn cứ trên báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2021.
 
Theo quy định tại Khoản 4.1 và 4.2 Điều 22 Quy chế niêm yết chứng khoán tại HoSE ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/3/2018, cổ phiếu DXG đã thuộc trường hợp được đưa ra khỏi diện cảnh báo.
 
Nhìn lại kết quả kinh doanh quý II của DXG, "ông lớn" bất động sản đã ghi nhận doanh thu thuần hơn 3.560 tỷ đồng, gấp 7,5 lần cùng kỳ năm ngoái. 
 
Nhờ có thêm nguồn thu tài chính từ hoạt động niêm yết Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (HNX: DXS) và tiết giảm tốt chi phí tài chính, DXG báo lãi sau thuế hơn 478 tỷ đồng trong quý II, lạc quan hơn rất nhiều so với khoản lỗ 467 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.
 
Lũy kế 6 tháng đầu năm, DXG ghi nhận 6.535 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 6,5 lần cùng giai đoạn năm trước. Doanh nghiệp báo lãi sau thuế gần 1.190 tỷ đồng, trong khi nửa đầu năm ngoái lỗ hơn 374 tỷ đồng.
 
Năm 2021, DXG đặt kế hoạch bao gồm 9.000 tỷ đồng doanh thu và từ 1.600 đến 1.700 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, DXG đã hoàn thành khoảng 73-74% chỉ tiêu lợi nhuận năm.
 
Tại ngày 30/6/2021, tổng tài sản DXG đạt xấp xỉ 28.400 tỷ đồng, tăng 22% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền nhàn rỗi và tiền gửi ngắn hạn đạt gần 5.700 tỷ đồng, tăng gần 3 lần và chiếm 20% tài sản; giá trị hàng tồn kho đạt 9.600 tỷ đồng, giảm 6% và chiếm 33% tài sản.
 
Ở thời điểm lập báo cáo quý II, DXG có 15.392 tỷ đồng nợ phải trả, tăng 8% sau 6 tháng đầu năm. Tổng dư nợ vay ở mức 6.974 tỷ đồng, chiếm 45% khối nợ.
 
Mới đây, DXG dự kiến phát hành hơn 77 triệu cổ phiếu phổ thông với tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới.
 
Nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính tại thời điểm 31/12/2020 theo báo cáo tài chính hợp nhất (hơn 841 tỷ đồng). Dự kiến, thời gian triển khai trong quý III, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
 
Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch sáng 5/8, cổ phiếu DXG tăng 400 đồng lên 22.200 đồng/cổ phiếu.