• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.438,94 -13,90/-0,96%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.438,94   -13,90/-0,96%  |   HNX-INDEX   421,21   -24,13/-5,42%  |   UPCOM-INDEX   107,47   -1,89/-1,73%  |   VN30   1.477,06   -1,55/-0,10%  |   HNX30   738,74   -44,18/-5,64%
18 Tháng Giêng 2022 8:03:19 CH - Mở cửa
SIP: Báo lãi quý II giảm, có hơn 10.200 tỷ đồng doanh thu cho thuê đất chưa thực hiện
Nguồn tin: Người đồng hành | 09/08/2021 10:18:37 SA
Doanh nghiệp có hơn 10.200 tỷ đồng doanh thu cho thuê đất, nhà xưởng chưa thực hiện tính đến cuối quý II.
Doanh thu điện, nước tăng mạnh và chiếm chủ yếu trong cơ cấu doanh thu của Đầu tư Sài Gòn VRG.
Lợi nhuận quý II giảm nhưng lũy kế tăng 31%.
 
Đầu tư Sài Gòn VRG (UPCoM: SIP) báo cáo doanh thu thuần quý II đạt 1.666 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng 39% nên lãi gộp đạt 328 tỷ đồng, tăng 155%. Biên lãi gộp cải thiện từ 11,8% lên 19,7%.
 
Tuy nhiên, doanh thu tài chính giảm 19% xuống 118 tỷ đồng do lãi tiền gửi và cho vay giảm. Chi phí tài chính 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước hoàn nhập 127 tỷ đồng (hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh). Do vậy, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 327 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước.
 
Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu Đầu tư Sài Gòn VRG đạt 2.997 tỷ đồng, tăng 37%; lãi ròng 513 tỷ đồng, tăng 31%. Doanh nghiệp vượt 5% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

 
Đơn vị: tỷ đồng
 
Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu bán điện, nước tăng 35,2% lên 2.369 tỷ đồng và chiếm 77% tổng doanh thu. Doanh thu cho thuê đất cũng tăng 72% lên 141 tỷ đồng.
 
Tại thời điểm cuối quý II, doanh nghiệp có 331 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn, tăng thêm 77 tỷ so với đầu năm; doanh thu chưa thực hiện dài hạn 9.873 tỷ đồng, tăng thêm 763 tỷ đồng. Tổng doanh thu chưa thực hiện đạt 10.204 tỷ đồng, tương đương 58,6% tổng tài sản. Đây là những khoản doanh thu nhận trước tiền thuê đất, nhà xưởng.
 
Doanh nghiệp có 3.496 tỷ đồng khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, trong đó 428 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh và 3.072 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi). Danh mục đầu tư chứng khoán của Đầu tư Sài Gòn VRG gồm Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR), Casumina (CSM), Cao su Tây Ninh (TRC) và Công ty Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).

 
Nguồn: BCTC quý II