• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,44 -6,40/-0,43%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:08 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,44   -6,40/-0,43%  |   HNX-INDEX   458,05   -2,53/-0,55%  |   UPCOM-INDEX   114,10   +0,03/+0,03%  |   VN30   1.537,59   -15,45/-0,99%  |   HNX30   764,35   -2,89/-0,38%
01 Tháng Mười Hai 2021 1:02:34 SA - Mở cửa
GMD: Gemadept báo lãi ròng giảm trong tháng 7
Nguồn tin: Người đồng hành | 09/08/2021 2:54:49 CH
Trong tháng 7, doanh thu thuần tăng 16% lên 239 tỷ đồng và lãi ròng giảm 1% về 42 tỷ đồng.
Lũy kế 7 tháng, doanh thu tăng 19%, lãi ròng tăng 27% lên 331 tỷ đồng. 
 
Gemadept (HoSE: GMD) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 7 tháng đầu năm với doanh thu thuần tăng 19% lên 1.678 tỷ đồng. Riêng hoạt động khai thác cảng chiếm 86%, tương đương 1.447 tỷ đồng; còn lại là doanh thu từ logistics, cho thuê văn phòng và các hoạt động khác. 
 
Hoạt động tài chính mang về gần 30,8 tỷ doanh thu, tăng 34% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ tăng lãi thanh lý các khoản đầu tư. Chi phí hoạt động này giảm 21% xuống 82 tỷ đồng do giảm chi phí lãi vay. Chi phí quản lý cũng giảm 11% nhờ khoản phân bổ lợi thế thương mại bằng gần nửa cùng kỳ và tiết giảm được chi phí khấu hao. Song chi phí hoa hồng môi giới và các chi phí bán hàng khác tăng 18% lên hơn 87 tỷ đồng. Phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết đạt 120 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. 

 
Đơn vị: tỷ đồng
 
Kết quả, lợi nhuận trước thuế tăng 29% lên 450 tỷ đồng; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 331 tỷ đồng, tăng 27%. Tính riêng tháng 7, doanh thu thuần tăng 16% lên 239 tỷ đồng, lãi ròng giảm 1% về 42 tỷ đồng.
 
Năm 2021, Gemadept đặt kế hoạch kinh doanh theo hai kịch bản tăng trưởng. Trong kịch bản lạc quan, doanh thu dự kiến đạt 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 700 tỷ đồng; tăng trưởng lần lượt 7% và 37%. Ở kịch bản trung bình, công ty kỳ vọng doanh thu tăng 4% lên 2.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 630 tỷ đồng, tăng 23%. Như vậy, công ty đã hoàn thành 60% chỉ tiêu doanh thu và 64% mục tiêu lợi nhuận theo kịch bản lạc quan.
 
Tính đến 31/7, tổng tài sản đạt 10.254 tỷ đồng, đi ngang so với cuối tháng 6 và tăng 4% so với đầu năm. Trong tháng 7, tiền và tương đương tiền tăng thêm 128 tỷ lên gần 627 tỷ đồng, tương đương mức tăng 46% so với đầu năm. Khoản phải thu giảm 62 tỷ đồng từ đầu tháng 7 xuống mức 1.016 tỷ đồng, trong đó phải thu ngắn hạn khách hàng là 442 tỷ đồng. Song giá trị hàng tồn kho giảm 10% về gần 65,7 tỷ đồng. 
 
Về đầu tư tài chính, các khoản đầu tư vào 16 công ty liên doanh, liên kết không biến động nhiều so với đầu năm, giá trị đầu tư tại cuối tháng trước là 2.461 tỷ đồng. 
 
Tổng nợ vay giảm 4% so với đầu năm, ở mức 1.818 tỷ đồng, trong đó 57% là vay dài hạn ngân hàng như VIB – Chi nhánh Sài Gòn (583 tỷ đồng), Shinhan Việt Nam (147 tỷ đồng), VietinBank – Chi nhánh TP HCM (110 tỷ đồng)…