• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.438,01 +14,99/+1,05%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:11 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.438,01   +14,99/+1,05%  |   HNX-INDEX   411,07   +6,70/+1,66%  |   UPCOM-INDEX   104,38   +1,71/+1,67%  |   VN30   1.529,26   +12,80/+0,84%  |   HNX30   657,88   +17,83/+2,79%
28 Tháng Mười 2021 10:33:28 CH - Mở cửa
ART: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - La Mỹ Phượng
Nguồn tin: HNX | 01/09/2021 3:35:00 CH
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: La Mỹ Phượng
- Mã chứng khoán: ART
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.771.400 CP (tỷ lệ 5,95%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 49.800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.821.200 CP (tỷ lệ 6,01%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Nhu cầu cá nhân
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 25/08/2021.

Cổ phiếu liên quan

Công ty
Giá
Tin tức