• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.413,58 -29,74/-2,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:55:19 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.413,58   -29,74/-2,06%  |   HNX-INDEX   435,85   -13,42/-2,99%  |   UPCOM-INDEX   109,05   -3,05/-2,72%  |   VN30   1.480,92   -23,06/-1,53%  |   HNX30   714,55   -26,35/-3,56%
06 Tháng Mười Hai 2021 3:03:34 CH - Mở cửa
PVD: Bị cắt margin
Nguồn tin: Người đồng hành | 01/09/2021 6:23:08 CH
Cổ phiếu PVD bị bổ sung vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên HoSE do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2021 là số âm.
Tính đến ngày 31/8/2021, trên sàn HoSE có 68 mã không được cấp margin.
 
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) thông báo đưa cổ phiếu của Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, HoSE: PVD) vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2021 là số âm.
 
Theo BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2021, PV Drilling lỗ ròng hơn 97,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi hơn 86 tỷ đồng, mức lỗ này cũng tăng khoảng 2,3 tỷ đồng so với BCTC công ty tự lập (lỗ 95,4 tỷ đồng).
 
Tính đến ngày 31/8/2021, trên sàn HoSE có 68 mã không được cấp margin.