• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.438,01 +14,99/+1,05%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:11 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.438,01   +14,99/+1,05%  |   HNX-INDEX   411,07   +6,70/+1,66%  |   UPCOM-INDEX   104,38   +1,71/+1,67%  |   VN30   1.529,26   +12,80/+0,84%  |   HNX30   657,88   +17,83/+2,79%
28 Tháng Mười 2021 8:53:19 CH - Mở cửa
HHS: Lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2020
Nguồn tin: Người đồng hành | 10/09/2021 8:43:16 SA
HHS lấy ý kiến cổ đông thay đổi lĩnh vực kinh doanh và phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2020.
Vào 30/6, doanh nghiệp thông báo triển khai chia cổ tức cổ phiếu năm 2020 tỷ lệ 12%.
Tập đoàn Sao Mai cũng phải lấy ý kiến cổ đông phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2019 và 2020.
 
Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HoSE: HHS) thông báo tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 29/9 và thời hạn cuối cùng để cổ đông gửi phiếu ý kiến trả lời là 22/10.
 
Nội dung lấy ý kiến gồm thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020; quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến chi tiết và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
 
Vào ngày 30/6, HHS công bố Nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 đã được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ phát hành gần 33 triệu cổ phiếu để chia cổ tức tỷ lệ 12%. Vốn điều lệ dự kiến tăng lên 3.070 tỷ đồng. Nguồn chia được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến hết năm 2020.
 
Cổ phiếu HHS chốt phiên 9/9 ở mức giá 6.290 đồng/cp, giảm 17% trong hơn 2 tháng qua.

 
Nguồn: TradingView
 
Việc kế hoạch trả cổ tức đã được ĐHĐCĐ thông qua nhưng vẫn phải xin ý kiến cổ đông có thể tương tự Tập đoàn Sao Mai (HoSE: ASM). Cổ đông thông qua kế thông qua phương án trả cổ tức năm 2019 và 2020 tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 với tỷ lệ 30% nhưng sau khi gửi hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện bằng cổ phiếu thì nhận được phản hồi là chưa đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều 60 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP là có phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được ĐHĐCĐ thông qua.