• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.481,58 +2,00/+0,14%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.481,58   +2,00/+0,14%  |   HNX-INDEX   411,82   +1,59/+0,39%  |   UPCOM-INDEX   109,05   +1,02/+0,94%  |   VN30   1.525,31   +9,15/+0,60%  |   HNX30   731,76   -0,14/-0,02%
27 Tháng Giêng 2022 12:59:44 SA - Mở cửa
PSB: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Nguồn tin: HNX | 14/09/2021 3:02:00 CH
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSB của CTCP Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/09/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/09/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Điều chỉnh quy mô Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai-Bến Đình.
          - Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 11/2021
          - Địa điểm thực hiện: CTCP Đầu tư dầu khí Sao Mai-Bến Đình
Số 65A3, Đường 30/04, Phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Cổ phiếu liên quan

Công ty
Giá
Tin tức