• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.446,77 +33,19/+2,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.446,77   +33,19/+2,35%  |   HNX-INDEX   446,41   +10,56/+2,42%  |   UPCOM-INDEX   110,85   +1,66/+1,52%  |   VN30   1.512,62   +31,70/+2,14%  |   HNX30   742,73   +28,18/+3,94%
08 Tháng Mười Hai 2021 2:19:38 SA - Mở cửa
TCI: Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 5.000.000 CP
Nguồn tin: HNX | 14/09/2021 3:08:00 CH
- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital
- Mã chứng khoán: TCI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 38.446.299 CP (tỷ lệ 77,67%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đông Hải
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 5.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 33.446.299 CP (tỷ lệ 67,57%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 30/08/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 09/09/2021.