• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.389,24   +4,47/+0,32%  |   HNX-INDEX   391,21   +2,75/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   100,36   +0,59/+0,59%  |   VN30   1.488,71   -0,55/-0,04%  |   HNX30   610,81   +3,84/+0,63%
23 Tháng Mười 2021 8:51:28 SA - Mở cửa
PRE: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Nguồn tin: HNX | 17/09/2021 11:10:00 SA
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PRE của Tổng CTCP Tái Bảo hiểm PVI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/10/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: + Thông qua phương án đổi tên PVI Re;
+ Thông qua phương án tăng tỷ lệ sở hữu vốn cho nhà đầu tư nước ngoài tại PVI Re;
+ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế một (01) thành viên Hội đồng quản trị PVI Re nhiệm kỳ 2021-2026;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/10/2021 đến 12 giờ ngày 26/10/2021
          - Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính Công ty: Tầng 25, tòa nhà PVI, Lô VP2 khu nhà ở và Công trình công cộng Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Cổ phiếu liên quan

Công ty
Giá
Tin tức