• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.443,32 -38,73/-2,61%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:15 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.443,32   -38,73/-2,61%  |   HNX-INDEX   449,27   -8,96/-1,96%  |   UPCOM-INDEX   112,11   -2,44/-2,13%  |   VN30   1.503,98   -36,90/-2,39%  |   HNX30   740,91   -21,40/-2,81%
04 Tháng Mười Hai 2021 4:50:20 SA - Mở cửa
FID: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021
Nguồn tin: HNX | 24/09/2021 10:44:00 SA
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FID của CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/10/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi các Cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho các cổ đông trong thư mời gửi tham dự đại hội
          - Nội dung họp: + Thông qua việc đổi tên Công ty;
+ Thông qua việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
+ Thông qua việc phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty;
+ Thông qua kế hoạch chuyển hướng các dự án đầu tư của Công ty;
+ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;