• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
17 Tháng Mười 2021 1:41:29 SA - Mở cửa
PGI: PJICO muốn phát hành hơn 22 triệu cổ phiếu thưởng
Nguồn tin: VietNam Finance | 25/09/2021 10:51:01 SA
HĐQT Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO, HoSE: PGI) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ và điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021. Dự kiến nội dung này sẽ được trình ĐHCĐ của công ty để xin ý kiến bằng văn bản trong thời gian tới.
 
Theo đó, PJICO dự kiến tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn thặng dư.
 
Theo đó, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 22,1 triệu đơn vị. Tỷ lệ thực hiện là 100:25, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền nhận 25 cổ phiếu mới.
 
Nguồn vốn thực hiện lấy từ thặng dư vốn cổ phần, thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021. Các cổ phiếu trong đợt phát hành này là cổ phần phổ thông và sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
 
Vốn điều lệ của PJICO sẽ tăng lên mức hơn 1.100 tỷ đồng sau khi phân phối hết số lượng cổ phiếu thưởng cho cổ đông.
 
Với phương án phát hành cổ phiếu thưởng, PJICO dự kiến điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt theo tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu thưởng.
 
PJICO sẽ tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các nội dung trên. Ngày chốt danh sách cổ đông là 15/10/2021. Hạn cuối để cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến là trước 17h00 ngày 1/11/2021.
 
Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của PJICO đạt hơn 1.564 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2020.
 
Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh hơn ở mức 48%, thu về hơn 163 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.
 
 
PJICO muốn phát hành hơn 22 triệu cổ phiếu thưởng
 
Năm 2021, PJICO lên kế hoạch tổng doanh thu đạt hơn 4.199 tỷ đồng, tăng gần 2% so với mức thực hiện năm 2020. Trong đó doanh thu bảo hiểm gốc kỳ vọng đạt hơn 3.565 tỷ đồng.
 
Lợi nhuận trước thuế mục tiêu năm 2021 là 202 tỷ đồng, giảm gần 7% so với mức thực hiện năm 2020. Như vậy, PJICO đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 2 quý đầu năm.
 
Cổ phiếu PGI đóng cửa phiên 25/9 ở mức giá 27.300 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 2.400 tỷ đồng.