• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
17 Tháng Mười 2021 12:37:41 SA - Mở cửa
DFF: Lê Văn Thịnh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 37.200 CP
Nguồn tin: HNX | 27/09/2021 8:59:00 SA
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Văn Thịnh
- Mã chứng khoán: DFF
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 301.900 CP (tỷ lệ 0,75%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Duy Hưng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 24.800.000 CP (tỷ lệ 62%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 301.900 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 37.200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 264.700 CP (tỷ lệ 0,66%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: do không khớp lệnh hết với giá kỳ vọng.
- Ngày bắt đầu giao dịch: 24/08/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/09/2021.