• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.413,58 -29,74/-2,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:11 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.413,58   -29,74/-2,06%  |   HNX-INDEX   435,85   -13,42/-2,99%  |   UPCOM-INDEX   109,19   -2,92/-2,60%  |   VN30   1.480,92   -23,06/-1,53%  |   HNX30   714,55   -26,36/-3,56%
06 Tháng Mười Hai 2021 6:35:20 CH - Mở cửa
DNY: Thép Dana Ý hủy tư cách công ty đại chúng
Nguồn tin: Người đồng hành | 27/09/2021 12:43:55 CH
ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Thép Dana Ý, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu DNY...
Cổ phiếu DNY đang nằm trong diện bị hạn chế giao dịch trên UPCoM.
 
Thép Dana Ý (UPCoM: DNY) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thực hiện theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. ĐHĐCĐ đã thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu DNY và hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
 
Kết quả biểu quyết được ghi nhận tại Nghị quyết ĐHĐCĐ là có 19 phiếu tán thành, đại diện cho gần 25,3 triệu cổ phần, chiếm 99,73% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết. Bên cạnh đó có 2 phiếu không có ý kiến đại diện cho 68.848 cổ phần, chiếm 0,27% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.
 
Trước đó, Thép Dana Ý cho biết, theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/8, công ty có 386 cổ đông sở hữu toàn bộ gần 27 triệu cổ phần của công ty, trong đó 7 cổ đông lớn sở hữu hơn 24,73 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 91,61% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Toàn bộ 379 cổ đông còn lại sở hữu tương ứng 8,39% số cổ phiếu có quyền biểu quyết – như vậy không đảm bảo điều kiện tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ. Như vậy Thép Dana Ý không đủ tư cách là công ty đại chúng. Do vậy Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu DNY và hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

 
Thép Dana Ý hủy tư cách công ty đại chúng.
 
Hiện tại, cổ phiếu DNY vẫn nằm trong diện bị hạn chế giao dịch trên UPCoM và chỉ được giao dịch trong phiên thứ Sáu hàng tuần. Lý do hạn chế giao dịch mới đây nhất là do đơn vị này chậm công bố thông tin quá 45 ngày so với thời hạn quy định chung đối với báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và không có biên pháp khắc phục. Giá cổ phiếu DNY chốt phiên 24/7 ở mức chỉ 2.700 đồng/cp.
 
Báo cáo tài chính gần nhất của doanh nghiệp này là từ quý II/2020 với mức lỗ 6 tháng là gần 83 tỷ đồng.
 

Cổ phiếu liên quan

Công ty
Giá
Tin tức