• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.274,20 +11,87/+0,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.274,20   +11,87/+0,94%  |   HNX-INDEX   303,97   +0,55/+0,18%  |   UPCOM-INDEX   92,64   -0,20/-0,22%  |   VN30   1.293,79   +12,83/+1,00%  |   HNX30   563,51   +1,49/+0,27%
15 Tháng Tám 2022 5:22:44 CH - Mở cửa
AST: Tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu AST
Nguồn tin: HOSE | 06/09/2021 4:05:00 CH

Ngày 20/05/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (SGDCK) ra Quyết định số 288/QĐ-SGDHCM đưa cổ phiếu AST của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco vào diện cảnh báo kể từ ngày 27/05/2021 do “Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020 là âm 49,01 tỷ đồng, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại Tiết b, Điểm 1.1, Khoản 1 Điều 22 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ban hành kèm Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/03/2018”

Ngày 28/8/2021, Phòng QL&TĐNY nhận được BCTC bán niên năm 2021 đã được soát xét của Công ty, theo đó lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ tại BCTC HN SX 6 tháng 2021 của AST là âm 62,57 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2021 là âm 21,8 tỷ đồng.

Như vậy, Công ty chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, SGDCK tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu AST và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu AST sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty.