• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,43 +35,05/+2,84%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,43   +35,05/+2,84%  |   HNX-INDEX   314,91   +8,95/+2,93%  |   UPCOM-INDEX   94,78   +1,66/+1,78%  |   VN30   1.310,70   +37,99/+2,98%  |   HNX30   567,81   +22,00/+4,03%
26 Tháng Năm 2022 5:52:48 SA - Mở cửa
LUT: Bùi Đình Hiếu - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1.016.500 CP
Nguồn tin: HNX | 18/01/2022 7:57:00 CH
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Đình Hiếu
- Mã chứng khoán: LUT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.016.500 CP (tỷ lệ 6,79%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Đình Hưng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 4.344.000 CP (tỷ lệ 29,04%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.016.500 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: do nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/01/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/02/2022.

Cổ phiếu liên quan