• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,43 +35,05/+2,84%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,43   +35,05/+2,84%  |   HNX-INDEX   314,91   +8,95/+2,93%  |   UPCOM-INDEX   94,78   +1,66/+1,78%  |   VN30   1.310,70   +37,99/+2,98%  |   HNX30   567,81   +22,00/+4,03%
26 Tháng Năm 2022 5:05:59 SA - Mở cửa
IDJ: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Nguồn tin: HNX | 18/01/2022 7:56:00 CH
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IDJ của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/01/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/01/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 73.512.976
          - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
          - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Số cổ phiếu còn lại, do các cổ đông không thực hiện quyền mua, sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (bao gồm cổ đông hiện hữu có nhu cầu đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần). Do tỷ lệ 1:1 nên không có cổ phiểu lẻ phát sinh.
Đối với việc chào bán cổ phiếu còn lại do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho các nhà đầu tư khác, Hội đồng quản trị thực hiện tìm kiếm, lựa chọn và thông qua tiêu chí, danh sách
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu, đàm phán các điều kiện về giá để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty. Công ty cam kết thực hiện xử lý số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua đảm bảo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- Ví dụ: Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, Cổ đông A nắm giữ 1.234 cổ phiếu IDJ được hưởng 1.234 quyền,
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: cổ đông A được mua số cổ phiếu mới là 1.234 cổ phiếu.
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư Việt Nam – Chi nhánh Tràng An
               + Số tài khoản: 26111000000272
          - Loại cổ phiếu đặt mua: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng;
Số lượng cổ phiếu còn lại do các cổ đông không thực hiện quyền mua được chào bán cho các đối tượng khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 08/02/2022
               + Thời gian kết thúc: 23/02/2021
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 08/02/2022
               + Thời gian kết thúc: 28/02/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam, tầng 3 TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ 3.