• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.240,76 +12,39/+1,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.240,76   +12,39/+1,01%  |   HNX-INDEX   309,84   -5,60/-1,78%  |   UPCOM-INDEX   94,73   -1,16/-1,21%  |   VN30   1.286,41   +6,86/+0,54%  |   HNX30   541,06   -5,02/-0,92%
18 Tháng Năm 2022 5:15:55 CH - Mở cửa
DTE: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Nam
Nguồn tin: HNX | 18/01/2022 11:47:00 CH
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Nam
- Mã chứng khoán: DTE
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.458.860 CP (tỷ lệ 12,73%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 932.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.526.560 CP (tỷ lệ 10,89%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Nhu cầu cá nhân
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 07/01/2022.

Cổ phiếu liên quan

Công ty
Giá
Tin tức