• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.218,81 -21,90/-1,77%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.218,81   -21,90/-1,77%  |   HNX-INDEX   300,66   -6,36/-2,07%  |   UPCOM-INDEX   93,63   -0,48/-0,51%  |   VN30   1.255,35   -27,16/-2,12%  |   HNX30   530,90   -14,83/-2,72%
24 Tháng Năm 2022 3:49:48 SA - Mở cửa
TRC: Lợi nhuận Cao su Tây Ninh vượt 51% kế hoạch
Nguồn tin: Tạp chí Cao su Việt Nam | 22/01/2022 3:00:00 CH
Năm 2021, dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tình hình SXKD của Công ty CP Cao su Tây Ninh. Tuy nhiên, công ty đã chủ động xây dựng các phương án, giải pháp phù hợp để điều hành, quản lý và tổ chức sản xuất, cùng với sự nỗ lực, đoàn kết của toàn thể lãnh đạo, CBCNLĐ nên đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra.
 
Theo thông tin tại Hội nghị Người lao động năm 2022 và tổng kết SXKD năm 2021 của công ty ngày 21/1, tổng diện tích vườn cây công ty đang quản lý gần 7.000ha; tổng sản lượng khai thác được 8.249 tấn mủ, vượt hơn 16% kế hoạch (KH) và về trước KH 37 ngày. Trong đó, NT Gò Dầu hoàn thành KH trước 48 ngày, NT Cầu Khởi trước 40 ngày, NT Bến Củi trước 24 ngày.
 
Tổng sản lượng cao su chế biến đạt 12.738 tấn, vượt hơn 48% KH. Trong đó, mủ khai thác là 8.258 tấn, mủ gia công 3.880 tấn, mủ thu mua 600 tấn. Sản lượng tiêu thụ hơn 8.460 tấn, vượt hơn 13%KH.
 
Tổng doanh thu công ty hơn 435 tỷ đồng (vượt 31,4% KH), lợi nhuận trước thuế gần 116 tỷ đồng (vượt 51% KH), nộp ngân sách gần 51 tỷ đồng.
 
Lao động bình quân năm 2021 của công ty là 1306 người. Thu nhập bình quân NLĐ gần 12,5 triệu đồng/người/tháng, vượt 45% KH. Các chế độ, chính sách đối với NLĐ được công ty thực hiện đầy đủ. Ngoài ra, các khoản chi bồi dưỡng độc hại, trang bị bảo hộ lao động, tiền ăn giữa ca vẫn được công ty duy trì thực hiện.
 
Trong năm 2021, công ty tiếp tục góp vốn đầu tư vào dự án công ty Tây Ninh Siêm Riệp phát triển cao su tại Campuchia. Tổng diện tích cao su của dự án 6.410,5 ha. Đến nay diện tích khai thác gần 1.900 ha, diện tích KTCB 4.513 ha. Sản lượng khai thác năm 2021 gần 1.500 tấn, vượt 7% KH.
 
Năm 2021, công ty tiếp tục tham gia và đạt chứng nhận Tốp 100 Doanh nghiệp bền vững. Đồng thời xây dựng phương án quản lý rừng bền vững cho diện tích cao su của công ty, thực hiện đánh giá và cấp chứng chỉ rừng VFCS/PEFC cho 2.231,7 ha cao su NT Bến Củi. Dự kiến trong năm 2022, thực hiện đánh giá mở rộng cho toàn bộ diện tích 7.126 ha được cấp chứng chỉ rừng VFCS/PEFC.