• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,43 +35,05/+2,84%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,43   +35,05/+2,84%  |   HNX-INDEX   314,91   +8,95/+2,93%  |   UPCOM-INDEX   94,78   +1,66/+1,78%  |   VN30   1.310,70   +37,99/+2,98%  |   HNX30   567,81   +22,00/+4,03%
26 Tháng Năm 2022 6:18:17 SA - Mở cửa
Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 24/1: Mua cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán, bán mạnh VIC
Nguồn tin: Đầu tư chứng khoán | 24/01/2022 4:50:08 CH
Khối ngoại đã giảm đà bán ròng trong phiên đầu tuần với giá trị chưa tới 200 tỷ đồng, giảm hơn 80% so với phiên trước đó. Đáng chú ý, khối ngoại tập trung gom cổ phiếu bank và chứng khoán, trong khi bán mạnh VIC.
 
Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại đã mua vào với khối lượng 30,47 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1.483,99 tỷ đồng, giảm 5,35% về lượng nhưng tăng 4,7% về giá trị so với phiên giao dịch cuối tuần trước (ngày 21/1).
 
Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 38,28 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 1.709,02 tỷ đồng, giảm 39,85% về lượng và 32,61% về giá trị so với phiên trước đó.
 
Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 7,8 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng đạt 225,03 tỷ đồng, giảm 75,18% về lượng và 79,88% về giá trị so với phiên trước đó.
 
Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VND với giá trị đạt 75,27 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,22 triệu đơn vị.
 
Đứng ở vị trí tiếp theo là CTG được mua ròng hơn 68 tỷ đồng (1,89 triệu đơn vị); VHM được mua ròng 62,48 tỷ đồng (0,8 triệu đơn vị); SSI được mua ròng 55,81 tỷ đồng (1,32 triệu đơn vị).
 
Trái lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất cổ phiếu VIC với khối lượng 2,19 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 206,95 tỷ đồng.
 
Các mã bị bán ròng mạnh khác là DGW đạt 84,71 tỷ đồng, HPG đạt 83,83 tỷ đồng, VCI đạt 52,21 tỷ đồng, MSN đạt 19,92 tỷ đồng…
 
 
Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại đã mua vào 785.200 đơn vị với tổng giá trị 32,16 tỷ đồng, giảm 17,38% về lượng nhưng tăng nhẹ 1,23% về giá trị so với phiên trước đó.
 
Ngược lại, bán ra 708.030 đơn vị, giá trị tương ứng 28,55 tỷ đồng, tăng 171% về lượng và 156,5% về giá trị so với phiên trước đó.
 
Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 77.170 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 3,61 tỷ đồng, giảm 88,8% về lượng và 82,5% về giá trị so với phiên trước đó.
 
Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu PVI với khối lượng đạt 198.400 đơn vị, giá trị tương ứng đạt 9,09 tỷ đồng.
 
Tiếp theo đó, PVS được mua ròng 5,13 tỷ đồng, L14 được mua ròng 3,19 tỷ đồng, CEO được mua ròng 3,18 tỷ đồng, TNG và VCS cùng được mua ròng hơn 1 tỷ đồng…
 
Trái lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu NTP với giá trị đạt 11,47 tỷ đồng, tương đương khối lượng 180.000 đơn vị. Tiếp theo là THD bị bán ròng 7,56 tỷ đồng (44.400 đơn vị).
 
Còn xét về khối lượng, KLF là mã dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh nhất, đạt 269.500 đơn vị, giá trị tương ứng đạt 1,68 tỷ đồng.
 
Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 1,11 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 41,47 tỷ đồng, tăng 29,9% về lượng và 42,56% về giá trị so với phiên trước.
 
Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 164.730 đơn vị, giá trị 8,51 tỷ đồng, giảm 85,57% về lượng và 62,87% về giá trị so với phiên trước đó.
 
Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng 948.380 đơn vị, trong khi phiên trước đó bán ròng 285.080 đơn vị. Tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 32,96 tỷ đồng, tăng gấp hơn 4 lần so với phiên trước đó.
 
Trong đó, khối ngoại mua ròng mạnh nhất QNS với giá trị đạt 13,94 tỷ đồng, tương đương khối lượng 298.200 đơn vị. Còn CLX dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh về khối lượng, đạt 395.500 đơn vị, giá trị tương ứng đạt 11,84 tỷ đồng.
 
Mặt khác, khối này tập trung bán mạnh cổ phiếu ngân hàng VTP với khối lượng đạt 40.970 đơn vị, giá trị tương ứng 2,73 tỷ đồng.
 
Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 24/1, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 6,77 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 188,46 tỷ đồng, giảm 78,2% về lượng và 82,74% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó ngày 21/1 (bán ròng 1.091,88 tỷ đồng).