• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.218,81 -21,90/-1,77%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.218,81   -21,90/-1,77%  |   HNX-INDEX   300,66   -6,36/-2,07%  |   UPCOM-INDEX   93,63   -0,48/-0,51%  |   VN30   1.255,35   -27,16/-2,12%  |   HNX30   530,90   -14,83/-2,72%
24 Tháng Năm 2022 2:58:32 SA - Mở cửa
TBH: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Nguồn tin: HNX | 27/01/2022 8:29:00 SA
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TBH của CTCP Tổng Bách Hóa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty. Nội dung chi tiết sẽ được thông báo khi lấy ý kiến cổ đông.
          - Thời gian thực hiện: Trong tháng 02/2022, dự kiến từ ngày 11/02/2022 đến 25/02/2022
          - Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính Công ty tại số 38 Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội