• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,43 +35,05/+2,84%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,43   +35,05/+2,84%  |   HNX-INDEX   314,91   +8,95/+2,93%  |   UPCOM-INDEX   94,78   +1,66/+1,78%  |   VN30   1.310,70   +37,99/+2,98%  |   HNX30   567,81   +22,00/+4,03%
26 Tháng Năm 2022 6:53:17 SA - Mở cửa
PET: Năm 2021 kinh doanh khởi sắc nhưng dòng tiền tiếp tục âm
Nguồn tin: Tinnhanhchungkhoan.vn | 29/01/2022 12:55:03 CH
Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, mã chứng khoán PET - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021.
 
Theo đó, trong quý IV/2021, PET ghi nhận doanh thu đạt 6.025,96 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 127,82 tỷ đồng, lần lượt tăng 61,7% và 354,6% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 5% lên 5,7%.
 
Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 81,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 153,8 tỷ đồng lên 342 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 80,1%, tương ứng tăng thêm 15,21 tỷ đồng lên 34,2 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 64,3%, tương ứng tăng thêm 12,14 tỷ đồng lên 31,03 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 46,3%, tương ứng tăng thêm 62,38 tỷ đồng lên 197,5 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
 
Công ty lý giải, lợi nhuận tăng do trong năm 2021 các mảng phân phối các sản phẩm điện thoại, máy tính xách tay, máy tính bảng đều tăng trưởng nhanh cả về doanh thu và lợi nhuận.
 
Lũy kế trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 17.511,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 301,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 30,2% và 114,9% so với cùng kỳ.
 
Trong năm 2021, PET dự kiến doanh thu là 15.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 200 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 11,5% và 42,7% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, kết thúc năm tài chính công ty hoàn thành 150,6% kế hoạch lợi nhuận năm.
 
Mặc dù kết quả kinh doanh cải thiện, nhưng dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm. Cụ thể, trong năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 180,8 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 40,5 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 147 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 859,6 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.
 
Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của PET tăng 42,3% so với đầu năm lên 8.991,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.043 tỷ đồng, chiếm 33,8% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 3.008,8 tỷ đồng, chiếm 33,5% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.453,2 tỷ đồng, chiếm 16,2% tổng tài sản.
 
Trong năm, tồn kho tăng thêm 669,4 tỷ đồng lên 1.453,2 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn tăng thêm 956,9 tỷ đồng lên 3.043 tỷ đồng. Chính vì tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn tăng đột biến dẫn tới dòng tiền kinh doanh chính âm trong năm 2021.
 
Ngoài ra, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 33,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 898,3 tỷ đồng lên 3.613,3 tỷ đồng và chiếm 40,2% tổng nguồn vốn.
 
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/1, cổ phiếu PET tăng 100 đồng lên 35.100 đồng/cổ phiếu.
 

Cổ phiếu liên quan