• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.078,39 +1,24/+0,12%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:15:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.078,39   +1,24/+0,12%  |   HNX-INDEX   214,04   -1,24/-0,58%  |   UPCOM-INDEX   75,70   +0,16/+0,21%  |   VN30   1.082,44   -3,26/-0,30%  |   HNX30   364,86   -2,02/-0,55%
06 Tháng Hai 2023 2:22:28 CH - Mở cửa
Khánh Hòa tính phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương trong năm 2023
Nguồn tin: Tài chính doanh nghiệp | 09/12/2022 7:55:00 SA
Nếu được HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua, năm 2023 Khánh Hòa sẽ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương với khối lượng phát hành tối đa là 1.000 tỷ đồng.
 
Ngày 7/12, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có tờ trình HĐND tỉnh xem xét phê duyệt đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, theo Pháp luật Tp.HCM.
 
Dự kiến khối lượng phát hành tối đa trái phiếu trong năm 2023 là 1.000 tỷ đồng với mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng. Cụ thể, địa phương dự kiến tập trung phát hành 1 đợt vào tháng 7/2023.
 
Trái phiếu chính quyền địa phương tỉnh Khánh Hòa sẽ có kỳ hạn là 7 năm và 10 năm. Cơ cấu cụ thể của từng loại kỳ hạn tùy thuộc vào nhu cầu của các nhà đầu tư và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.
 
 
Việc phát hành trái phiếu dự kiến được thực hiện theo các phương thức đấu thầu phát hành tại tổ chức thực hiện đấu thầu công cụ nợ Chính phủ hoặc phương thức bảo lãnh phát hành thông qua các công ty chứng khoán, các ngân hàng, các tổ chức tài chính tín dụng có chức năng cung cấp dịch vụ.
 
Trái phiếu chính quyền địa phương do UBND tỉnh Khánh Hòa phát hành nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển để thực hiện các chương trình, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công đã được HĐND tỉnh thông qua theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Quản lý nợ công, Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách, theo báo Lao động.
 
Theo tờ trình, về phương án bố trí thanh toán nợ gốc và lãi, trả gốc sẽ được hoàn trả 1 lần khi đáo hạn cho từng đợt phát hành. Riêng trả lãi trái phiếu sẽ được thanh toán sau theo định kỳ 1 năm/lần.
 
Nguồn vốn thanh toán nợ gốc, lãi, phí và các chi phí khác liên quan đến trái phiếu chính quyền địa phương được đảm bảo từ nguồn ngân sách tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh cam kết bố trí nguồn ngân sách để thanh toán nợ gốc lãi, trái phiếu đầy đủ, đúng hạn. 
 
Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết tỉnh cam kết bố trí nguồn ngân sách để thanh toán nợ gốc lãi, trái phiếu đầy đủ, đúng hạn.
 
Tỉnh Khánh Hòa đã triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, điều hành, thực hiện công tác khai thác, quản lý và bồi dưỡng nguồn thu, tăng cường huy động các nguồn lực để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 55/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.