• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.078,31 +1,16/+0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:55:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.078,31   +1,16/+0,11%  |   HNX-INDEX   213,98   -1,30/-0,60%  |   UPCOM-INDEX   75,81   +0,27/+0,36%  |   VN30   1.082,07   -3,63/-0,33%  |   HNX30   364,57   -2,31/-0,63%
06 Tháng Hai 2023 1:57:41 CH - Mở cửa
GDP bình quân Việt Nam hiện gấp mấy lần Lào khi 32 năm trước chỉ bằng 1/2?
Nguồn tin: Tạp chí Nhịp sống thị trường | 09/12/2022 11:18:45 SA
Năm 1990, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt khoảng 96 USD, chỉ bằng 1/2 GDP bình quân của Lào (191 USD).
 
 
Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), năm 1990, GDP bình quân của Lào gấp 2 lần Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay tỷ lệ này đã có sự thay đổi rõ rệt.
 
Giai đoạn 1990-1995, GDP bình quân của Việt Nam liên tục thấp hơn Lào. Năm 1995, GDP bình quân của Lào đạt khoảng 364 USD, còn Việt Nam đạt khoảng 277 USD. Tuy nhiên, đến năm 1997, GDP bình quân của Việt Nam đã vượt qua Lào. Năm 1997, GDP bình quân của Việt Nam đạt khoảng 348 USD, còn của Lào đạt khoảng 346 USD.
 
Năm 2021, GDP bình quân của Việt Nam đạt khoảng 3.694 USD và GDP bình quân của Lào đạt khoảng 2.551 USD. Theo đó, GDP bình quân của Việt Nam gấp khoảng 1,45 lần GDP bình quân của Lào. Như vậy, sau 32 năm, GDP bình quân của Việt Nam từng chỉ bằng 1/2 Lào thì đến nay đã gấp 1,45 lần.

 
GDP bình quân của Việt Nam và Lào giai đoạn 1990-2021. Nguồn: WB.
 
Trong giai đoạn 1990-2021, GDP bình quân của Việt Nam đã tăng gần 40 lần, còn GDP bình quân của Lào tăng hơn 12 lần.
 
Xét trong toàn bộ các nước thuộc khối ASEAN, thứ hạng GDP bình quân của Việt Nam đã có sự thay đổi rõ rệt trong giai đoạn 1990-2021.
 
Năm 1990, thu nhập bình quân của Việt Nam xếp thứ 9/10 trong khối ASEAN, chỉ cao hơn Myanmar (49,26 USD). Sang năm 1996, GDP bình quân của Việt Nam đã vượt thêm Campuchia, xếp thứ 8/10 các quốc gia ở Đông Nam Á. Lúc này, GDP bình quân của Việt Nam đạt khoảng 324 USD, cao hơn Myanmar (130 USD) và Campuchia (319 USD).
 
Từ năm 1997-2021, GDP bình quân đã vượt qua Philippines, Myanmar, Campuchia và Lào. Cụ thể, đến năm 2021, GDP bình quân của Việt Nam xếp thứ 6/10 các quốc gia trong khối ASEAN.
 
Hiện nay, GDP bình quân của Singapore, Brunei, Malaysia, Thái Lan và Indonesia vẫn xếp trên Việt Nam. GDP bình quân của Singapore, Brunei, Malaysia, Thái Lan, Indonesia đang gấp lần lượt là 16 lần, 8 lần, 3 lần, 2 lần và 1,2 lần so với GDP bình quân của Việt Nam.

GDP bình quân các nước trong khối ASEAN giai đoạn 1990-2021. Nguồn: WB.
 
Sau 32 năm nỗ lực phát triển, GDP bình quân của Việt Nam đã tăng từ 96 USD năm 1990 lên 3.694 USD năm 2021.
 
Trong giai đoạn 1990-2021, GDP bình quân của Việt Nam có mức tăng lớn nhất trong khu vực ASEAN (gấp gần 40 lần). Các quốc gia khác đều có sự cải thiện nhưng chậm hơn như: Myanmar (gấp 24,1 lần), Lào (gấp 12,5 lần), Campuchia (gấp 8 lần), Indonesia (gấp 7,3 lần), Singapore (gấp 6,14 lần), Thái Lan (gấp 4,8 lần), Malaysia (gấp 4,65 lần), Philipines (gấp 4,35 lần) và Bruinei (gấp 2,3 lần).