• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.117,10 +9,02/+0,81%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.117,10   +9,02/+0,81%  |   HNX-INDEX   220,76   +0,89/+0,40%  |   UPCOM-INDEX   74,99   +1,01/+1,37%  |   VN30   1.130,65   +8,73/+0,78%  |   HNX30   378,87   -0,07/-0,02%
29 Tháng Giêng 2023 11:33:22 CH - Mở cửa
PRE: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Nguồn tin: HNX | 09/12/2022 4:26:00 CH
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PRE của Tổng CTCP Tái Bảo hiểm PVI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 182:79 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 182 quyền được mua 79 cổ phiếu mới).
          - Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu
          - Phương án làm tròn : + Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: + Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số cổ phiếu cổ đông được mua xuống hàng đơn vị và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết: Hội đồng quản trị (HĐQT) chào bán số cổ phần đó theo mức giá chào bán quy định cho các cổ đông hiện hữu (đã đăng ký mua theo thông báo ban đầu) theo đúng tỷ lệ số cổ phiếu đã dăng ký mua của cổ đông đó trên tổng số lượng cổ phần đã được đăng ký theo thông báo ban đầu.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: + Sau đợt chào bán trên, đối với cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết, HĐQT quyết định tiêu chí và lựa chọn chào bán cho các nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu) với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu).
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: + Việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
+ Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Ví dụ: Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phiếu, quyền mua sẽ được phân phối như sau: Cổ đông A sẽ được quyền mua (1.000x79)/182=434,07 cổ phiếu. Như vậy, số cổ phiếu cổ đông A được mua được làm tròn thành là 434 cổ phiếu và 0,07 cổ phiếu lẻ sẽ không được thực hiện quyền mua.
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Đại An.
               + Số tài khoản: 000003720735
          - Loại cổ phiếu đặt mua: + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 23/12/2022
               + Thời gian kết thúc: 09/01/2023
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 23/12/2022
               + Thời gian kết thúc: 12/01/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Trụ sở Công ty (tầng 25, tòa nhà PVI, Lô VP2, Khu nhà ở và công trình công cộng Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: + Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua cho người thứ ba.