• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.184,60 -13,00/-1,09%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:04:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.184,60   -13,00/-1,09%  |   HNX-INDEX   274,99   -2,69/-0,97%  |   UPCOM-INDEX   87,33   -1,25/-1,41%  |   VN30   1.238,34   -10,58/-0,85%  |   HNX30   486,77   -2,47/-0,50%
01 Tháng Bảy 2022 2:12:05 CH - Mở cửa
FOC: FPT Online sắp chia cổ tức tỷ lệ 80%
Nguồn tin: Vietnam Daily | 26/05/2022 8:32:23 SA
FPT Online là một trong số ít doanh nghiệp trên sàn chứng khoán chia cổ tức tiền mặt xấp xỉ mệnh giá.
 
CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT (FOC) thông báo 13/6 là ngày chốt danh sách nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 80%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/6.
Với hơn 18 triệu cp đang lưu hành, đơn vị thành viên của Tập đoàn FPT (FPT) cần chi hơn 147 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 30/6.

 
FPT Online là một trong số ít doanh nghiệp trên sàn chứng khoán chia cổ tức tiền mặt xấp xỉ mệnh giá. Ba năm trở lại đây, tỷ lệ cổ tức của công ty này dao động từ 130-200%. Năm 2020, cổ tức tiền mặt là 200%. Năm 2019, cổ tức tiền mặt là 50% và cổ phiếu 25%.
Trước đó, trong năm 2021, FOC đề ra mục tiêu doanh thu 700 tỷ đồng và lãi trước thuế 310 tỷ đồng. Kết quả, doanh nghiệp đã thực hiện 86% và 89% các chỉ tiêu.
Kế hoạch năm 2022, FOC dự kiến doanh thu 760 tỷ đồng, lãi trước thuế 332 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu 50%.
 

Cổ phiếu liên quan