• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.165,21 -16,08/-1,36%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:15:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.165,21   -16,08/-1,36%  |   HNX-INDEX   275,85   -2,09/-0,75%  |   UPCOM-INDEX   86,72   -0,47/-0,54%  |   VN30   1.227,01   -15,04/-1,21%  |   HNX30   484,58   -2,43/-0,50%
06 Tháng Bảy 2022 2:15:10 CH - Mở cửa
Khối ngoại mua ròng chủ yếu trên HOSE, tập trung gom cổ phiếu MWG
Nguồn tin: BizLive | 23/06/2022 4:51:12 CH
Giá trị mua ròng trong phiên 23/6 là 350,63 tỷ đồng tập trung trên sàn HOSE, trong đó mã MWG dẫn đầu danh sách mua ròng với 117,8 tỷ đồng.

 
Theo thống kê, khối ngoại mua ròng chủ yếu trên HOSE là 353,72 tỷ đồng, trong khi đó bán ra trên hai sàn HNX là 822,80 triệu đồng và UPCOM là 2,27 tỷ đồng. Tổng giá trị mua ròng là 350,63 tỷ đồng.
 
Trên HOSE, MWG dẫn đầu danh sách mua ròng 117,8 tỷ đồng, sau đó là STB (+ 82,2 tỷ đồng), CTG (+68,2 tỷ đồng), GAS (+56,3 tỷ đồng).
 
Ở chiều bán, NVL (-35,8 tỷ đồng), VND (-30,1 tỷ đồng), DPM (-27,9 tỷ đồng).

 
Trên HNX, bán ròng nhiều nhất xuất hiện ở PVC (-2,1 tỷ đồng), IDC (-1,6 tỷ đồng), VCS (-0,7 tỷ đồng). Tuy nhiên, PVS vẫn tăng 9,78% và IDC tăng 7,71%.
 
Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua ròng tập trung ở THD (+2,9 tỷ đồng) và TNG (+1,3 tỷ đồng).

 
Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng ở mã VTP (+2,2 tỷ đồng), PVP (+0,5 tỷ đồng) tuy nhiên vẫn thất thế so với mã bán ra là BSR (-6,2 tỷ đồng).