• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.097,51 +19,37/+1,80%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:55:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.097,51   +19,37/+1,80%  |   HNX-INDEX   240,05   +4,44/+1,88%  |   UPCOM-INDEX   83,21   +0,83/+1,01%  |   VN30   1.116,37   +18,65/+1,70%  |   HNX30   405,58   +13,71/+3,50%
05 Tháng Mười 2022 1:03:35 CH - Mở cửa
PVD: Niêm yết bổ sung 84,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và 2020
Nguồn tin: Tạp chí kinh tế chứng khoán VN | 06/06/2022 9:36:42 SA
Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/6, cổ phiếu PVD đóng cửa giá tham chiếu 23.000 đồng/cổ phiếu.
 
chuẩn bị niêm yết bổ sung cổ phiếu. Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) đã chấp thuận cho PV Drilling niêm yết bổ sung hơn 84,2 triệu cổ phiếu từ ngày 7/6, nâng lượng chứng khoán niêm yết từ 421,5 triệu đơn vị lên gần 505,8 triệu đơn vị.
 
 
Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, mã chứng khoán PVD - sàn HOSE)
 
Đây là lượng cổ phiếu đơn vị phát hành để trả cổ tức năm 2019 và 2020 với tỷ lệ 20%. Nguồn vốn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2021 đạt 1.473 tỷ đồng. Sau phát hành, vốn điều lệ công ty tăng từ 4.215,5 tỷ đồng lên 5.057,7 tỷ đồng.
 
Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/6, cổ phiếu PVD đóng cửa giá tham chiếu 23.000 đồng/cổ phiếu.

 
Diễn biến giá cổ phiếu PVD
 
Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2022, PVD ghi nhận doanh thu tăng 108,4% so với cùng kỳ lên 1.145,88 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế âm 75,1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 109,9 tỷ đồng.
 
Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng từ lỗ 27,82 tỷ đồng lên lãi 69,93 tỷ đồng, tức tăng thêm 97,75 tỷ đồng so với cùng kỳ; doanh thu tài chính giảm 35,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 14,72 tỷ đồng về 26,81 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 29,2%, tương ứng tăng thêm 12,6 tỷ đồng lên 55,75 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 3%, tương ứng tăng thêm 2,55 tỷ đồng lên 87,56 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
 
Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), quý I/2022, lợi nhuận cốt lõi tiếp tục ghi nhận lỗ thêm 73,38 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 155,98 tỷ đồng.
 
Như vậy, lợi nhuận gộp tạo ra trong kỳ không đủ trả chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp nên dẫn tới lỗ trong quý đầu năm.
 

Cổ phiếu liên quan