• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.269,18 -4,48/-0,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.269,18   -4,48/-0,35%  |   HNX-INDEX   297,94   -3,25/-1,08%  |   UPCOM-INDEX   92,77   -0,08/-0,09%  |   VN30   1.294,93   -5,00/-0,38%  |   HNX30   545,87   -9,37/-1,69%
20 Tháng Tám 2022 6:50:25 SA - Mở cửa
14 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt tuần tới
Nguồn tin: Vietnam+ | 02/07/2022 11:48:04 SA
Trong tuần tới từ ngày 4-10/7, có 14 doanh nghiệp thực hiện chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt.
 
* 9 doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE):
 
1. Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP (mã chứng khoán GAS) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).
Ngày đăng ký cuối cùng: 5/7. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/7. Thời gian thực hiện: 3/10.
2. Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan (mã chứng khoán MSN) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
Ngày đăng ký cuối cùng: 5/7. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/7. Thời gian thực hiện: 13/7.
3. Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã chứng khoán DCM) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng).
Ngày đăng ký cuối cùng: 6/7. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/7. Thời gian thực hiện: 26/7.
 
 
14 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt tuần tới. Ảnh minh hoạ: TTXVN
 
4. Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (mã chứng khoán PSH) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 7.5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 7.500 đồng).
Ngày đăng ký cuối cùng: 6/7. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/7. Thời gian thực hiện: 5/8.
5. Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã chứng khoán VNM) trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2021 và tạm ứng đợt 1 năm 2022 với tỷ lệ thực hiện: 24,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 24.500 đồng).
Ngày đăng ký cuối cùng: 7/7. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/7. Thời gian thực hiện: 19/8.
6. Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam (mã chứng khoán SHP) trả cổ tức bằng tiền mặt  đợt 1 năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
Ngày đăng ký cuối cùng: 7/7. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/7. Thời gian thực hiện: 13/7.
7. Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (mã chứng khoán TNC) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).
Ngày đăng ký cuối cùng: 8/7. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/7. Thời gian thực hiện: 25/7.
8. Công ty cổ phần CNG Việt Nam (mã chứng khoán CNG) trả cổ tức bằng tiền mặt  đợt 1 năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
Ngày đăng ký cuối cùng: 8/7. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/7. Thời gian thực hiện: 5/8.
9. Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (mã chứng khoán VAF) trả cổ tức bằng tiền mặt  đợt 1 năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 1,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 150 đồng).
Ngày đăng ký cuối cùng: 8/7. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/7. Thời gian thực hiện: 26/7.
 
*2 doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX):
 
1. Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP (mã chứng khoán VIF) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện thực hiện: 6,49%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 649 đồng)
Ngày đăng ký cuối cùng: 6/7. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/7. Thời gian thực hiện: 29/7.
2. Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (mã chứng khoán CTB) 
trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ 15% (1.500 đ/cổ phiếu/).
Ngày đăng ký cuối cùng: 8/7. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/7. 
 Thời gian thực hiện: 12/8.
 
* 3 doanh nghiệp niêm yết trên UpCom:
 
1. Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang (mã chứng khoán HAM) trả cổ tức còn lại năm 2021 và đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
Ngày đăng ký cuối cùng: 6/7. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/7
Thời gian thực hiện: 27/7.
2. Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (mã chứng khoán SBH) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện 25% (1 cổ phiếu 2.500đ/cp)
 
Ngày đăng ký cuối cùng: 7/7. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/7. Thời gian thực hiện: 29/7.
3. Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ (mã chứng khoán PMW) trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
 
Ngày đăng ký cuối cùng: 8/7. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/7. Thời gian thực hiện: 26/7./.