• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.269,18 -4,48/-0,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.269,18   -4,48/-0,35%  |   HNX-INDEX   297,94   -3,25/-1,08%  |   UPCOM-INDEX   92,77   -0,08/-0,09%  |   VN30   1.294,93   -5,00/-0,38%  |   HNX30   545,87   -9,37/-1,69%
20 Tháng Tám 2022 7:34:03 SA - Mở cửa
Lượng bán sách giáo khoa vượt xa dự tính, NXB Giáo dục lãi kỷ lục 313 tỷ đồng – gấp 2,5 lần kế hoạch
Nguồn tin: Báo Tổ Quốc | 03/07/2022 12:50:00 CH
Dù lãi cao nhưng NXB Giáo dục đánh giá cạnh tranh trong mảng xuất bản sách giáo khoa gia tăng; những thông tin báo chí, dư luận xã hội bất lợi về bản quyền sách giáo khoa, hoạt động đấu thầu mua sắm vật tư giấy in... cũng tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
 
 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa công bố báo cáo đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu tài chính vượt xa so với kế hoạch.
 
Cụ thể sản lượng phát hành sách giáo khoa đạt 164,6 triệu bản, vượt 40% so với kế hoạch dẫn đến tổng doanh thu đạt 1.828 tỷ đồng, vượt 32% so với kế hoạch được Bộ giáo dục & Đào tạo giao. Trong đó, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh là 1.781 tỷ và doanh thu tài chính 44,9 tỷ đồng.
 
Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt là 314,4 tỷ và 287,4 tỷ đồng – đều bằng 2,5 lần kế hoạch và là mức lãi kỷ lục từ trước đến nay của đơn vị này.
 
Kết quả này giúp cho hiệu quả sinh lời năm 2021 của NXB giáo dục ở mức rất cao với tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) đạt 39,9% và trên tổng tài sản bình quân (ROA) đạt 17,9%.
 
 
Mặc dù có hiệu quả kinh doanh cao kỷ lục, NXB Giáo dục vẫn đánh giá hoạt động trong năm qua chịu một loạt khó khăn như:
 
Covid-19 bùng phát dẫn đến trở ngại cho hoạt động in, vận chuyển cung ứng sách
 
Kế hoạch in sách giáo khoa mới lớp 2 và lớp 6 bị động do Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt mẫu chậm 3 tháng so với kế hoạch
 
Cạnh tranh trong mảng xuất bản sách giáo khoa gia tăng; những thông tin báo chí, dư luận xã hội bất lợi về bản quyền sách giáo khoa, hoạt động đấu thầu mua sắm vật tư giấy in... cũng tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh
 
Nạn in lậu, làm giả sách ngày càng tinh vi
 
NXB Giáo dục Việt Nam hiện Là doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn, theo quy định công ty sẽ công bố báo cáo tài chính cùng một số báo cáo về hoạt động hàng năm. Tuy vậy trên website của doanh nghiệp cũng như trên Cổng thông tin Doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch đầu tư, nhiều báo cáo của các năm trước chưa được cập nhật.