• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.203,28 -11,42/-0,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.203,28   -11,42/-0,94%  |   HNX-INDEX   264,44   -1,20/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   88,59   +0,04/+0,05%  |   VN30   1.215,41   -13,53/-1,10%  |   HNX30   460,77   -3,27/-0,70%
25 Tháng Chín 2022 8:40:50 SA - Mở cửa
Kiến nghị chi tiếp hơn 1.100 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người lao động
Nguồn tin: BizLive | 10/08/2022 10:26:04 SA
Chính phủ kiến nghị Thường vụ Quốc hội cho phép chi tiếp 1.155 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ 414.000 người đủ điều kiện hưởng 1,8-3,3 triệu đồng.

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Nghị quyết số 98 về việc báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép tiếp tục chi hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.
 
Theo đó, Chính phủ thống nhất trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kết luận về việc cho phép tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp như đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
 
 
Ảnh minh họa.
 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất.
 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được giao tiếp thu ý kiến của thành viên Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ trình Thường vụ Quốc hội. Thời gian kiến nghị tiếp tục chi trả là 2 tháng, từ ngày Nghị quyết được ban hành.
 
Trước đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép tiếp tục chi trả cho người lao động đủ điều kiện nhưng chưa nhận được tiền từ gói hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, với số tiền khoảng 1.155 tỷ đồng. Thời hạn thực hiện chi trả là 2 tháng.
 
Theo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến thời điểm ngày 31/7/2022, 346.806 đơn vị đã được giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp, tương ứng 11,785 triệu lao động với số tiền được điều chỉnh giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp (từ tháng 10/2021 đến hết tháng 7/2022) khoảng 7.560 tỷ đồng. Dự kiến đến hết tháng 9/2022, số tiền giảm đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp khoảng 9.104 tỷ đồng.
 
Về hỗ trợ tiền mặt cho người lao động, tính đến 31/12/2021, cơ quan bảo hiểm xã hội đã chi trả cho 12,968 triệu lao động thuộc đối tượng hỗ trợ, với tổng số tiền chi trả là 30.804 tỷ đồng.
 
Sau ngày 31/12/2021 (thời điểm hoàn thành việc hỗ trợ đối với người lao động) vẫn còn hơn 414.000 lao động thuộc đối tượng hỗ trợ đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đúng thời hạn theo quy định nhưng chưa được chi trả, với số tiền dự kiến khoảng 1.155 tỷ đồng.
 
Đây là các trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ vào những ngày cuối cùng của thời hạn theo quy định (chậm nhất là ngày 20/12/2021), có diễn biến quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp phức tạp, thông tin về quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp, nhân thân của người lao động còn chưa chính xác, dẫn đến việc hoàn thiện hồ sơ hoàn thành sau ngày 31/12/2021 nên những trường hợp này chưa được giải quyết.
 
Tính đến cuối năm 2021, kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp dự kiến là 60.619 tỷ đồng, dự toán thu bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 là 21.871 tỷ đồng, dự toán chi bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 là 26.740 tỷ đồng.
 
Theo tính toán của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nếu tiếp tục chi trả cho người lao động đủ điều kiện và nộp hồ sơ đề nghị theo đúng quy định với số tiền khoảng 1.155 tỷ đồng thì dự kiến kết dư của Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến cuối năm 2022 là 55.750 tỷ đồng.
 
Như vậy, sau khi tiếp tục chi trả hỗ trợ cho người lao động thì kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp vẫn đảm bảo an toàn vì vẫn cao hơn 2 lần tổng chi bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 (dự toán chi bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 là 21.600 tỷ đồng).