• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.203,28 -11,42/-0,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.203,28   -11,42/-0,94%  |   HNX-INDEX   264,44   -1,20/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   88,59   +0,04/+0,05%  |   VN30   1.215,41   -13,53/-1,10%  |   HNX30   460,77   -3,27/-0,70%
25 Tháng Chín 2022 12:34:09 SA - Mở cửa
Không có trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong tuần đầu tháng 8
Nguồn tin: Thời báo tài chính VN | 12/08/2022 11:05:00 SA
Theo dữ liệu tổng hợp của Hiệp hội thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), tuần đầu tháng 8 đã không có đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp nào.
 
Cũng theo VBMA, trong tháng 7, có 37 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được công bố với tổng giá trị 23.187 tỷ đồng.
 
 
BIDV là ngân hàng phát hành nhiều trái phiếu nhất trong tháng 7. Ảnh: T.L.
 
Trong đó, ngân hàng phát hành nhiều trái phiếu nhất trong tháng 7 là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), với giá trị phát hành 5.494 tỷ đồng.
 
Theo sau là Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) với 3.030 tỷ đồng. Lãi suất phát hành trung bình nhóm ngân hàng tương đối thấp, ở mức 5,93%/năm.
 
Nhóm các doanh nghiệp tài chính đứng thứ hai với 2.225 tỷ đồng (chiếm 11,9% tổng giá trị phát hành).
 
Nổi bật nhất là Công ty Tài chính cổ phần Điện lực khi phát hành 1.725 tỷ đồng trái phiếu xanh riêng lẻ có bảo lãnh 1 phần của GuarantCo và tuân theo theo chuẩn mực phát hành của ICMA. Trái phiếu phát hành có kỳ hạn 10 năm với lãi suất cố định 6,7%/năm.
 
So với cùng kỳ năm ngoái, giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng từ đầu năm là 8.996 tỷ đồng, giảm 6% (chiếm khoảng 4,4% tổng giá trị phát hành) và giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ là 195.882 tỷ đồng, giảm 36% (chiếm khoảng 95.6% tổng giá trị phát hành).
 
Còn theo số liệu của Bộ Tài chính, lũy kế 7 tháng đầu năm (tính đến ngày 20/7/2022), giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ đạt 262,25 nghìn tỷ đồng, giảm 10,9% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó 52,3% khối lượng phát hành có tài sản đảm bảo. Lãi suất phát hành bình quân là 8,12%/năm, tăng 0,22% so với bình quân năm 2021; kỳ hạn phát hành bình quân là 3,64 năm, tăng 0,13 năm so với 2021.
 
Về cơ cấu phát hành 7 tháng, các doanh nghiệp bất động sản và xây dựng phát hành đạt lần lượt là 33,58 % và 9,41% tổng khối lượng phát hành; doanh nghiệp thương mại, dịch vụ đạt 4,1%; doanh nghiệp sản xuất đạt 8,7%; các ngân hàng thương mại phát hành đạt 33,6%.
 
Một số doanh nghiệp đang có kế hoạch phát hành trái phiếu
 
Công ty cổ phần Tập đoàn Masan đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng với giá trị phát hành 700 tỷ đồng với kỳ hạn tối đa 5 năm, lãi suất 9,5%/năm cho 2 kỳ đầu và thả nổi ở các kỳ sau.
 
Công ty cổ phần Miền Đông đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 12%/năm với giá trị phát hành không quá 70 tỷ đồng.