• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.269,18 -4,48/-0,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.269,18   -4,48/-0,35%  |   HNX-INDEX   297,94   -3,25/-1,08%  |   UPCOM-INDEX   92,77   -0,08/-0,09%  |   VN30   1.294,93   -5,00/-0,38%  |   HNX30   545,87   -9,37/-1,69%
20 Tháng Tám 2022 6:41:06 SA - Mở cửa
BHN: Vẫn còn 2.100 tỷ đồng đem gửi ngân hàng, LNST quý 2 đạt 205 tỷ đồng
Nguồn tin: Tạp chí kinh tế chứng khoán VN | 03/08/2022 7:30:00 SA
Tính chung 6 tháng đầu năm 2022 Habeco lãi sau thuế 239 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,7% so với cùng kỳ.
 
CTCP Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội (Habeco – mã chứng khoán BHN) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022 với doanh thu và lợi nhuận đã có sự tăng trưởng so với cùng kỳ. Quý 2/2022 khi dịch bệnh Covid-19 đã dần được kiểm soát, các hoạt động kinh doanh, đặc biệt nhà hàng không còn bị hạn chế, do vậy sản lượng tiêu thụ bia tăng.
 
Doanh thu quý 2 đạt 2.134 tỷ đồng, tăng 10,2% so với quý 2 năm ngoái. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn thấp hơn, chỉ 6,4% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 618 tỷ đồng, tăng 20,8% so với cùng kỳ.
 
Ngoài chi phí vốn, tiêu chí tác động mạnh tới lợi nhuận quý 2 vừa qua của Habeco là chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Báo cáo ghi nhận chi phí bán hàng quý 2 gần 280 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 56% lên 135 tỷ đồng.
 
Kết quả, Habeco báo lãi trước thuế 240 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 205 tỷ đồng, tăng 12,5% so với số lãi 182 tỷ đồng đạt được quý 2 năm ngoái.
 
 
Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022 doanh thu Habeco đạt 3.489 tỷ đồng, vẫn tăng 5,4% so với cùng kỳ. Nhờ chi phí vốn chỉ tăng 1,9% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 973 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ.
 
Trừ chi phí các loại, 6 tháng đầu năm 2022 Habeco lãi trước thuế 287 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 239 tỷ đồng, tăng 3,7% so với số lãi 231 tỷ đồng đạt được nửa đầu năm ngoái. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng do tăng chi phí quảng cáo, khuyến mãi, hỗ trợ và tăng các chi phí mua ngoài khác.
 
Tính đến 30/6/2022 Habeco còn khoản tiền gửi kỳ hạn 3 đến 12 tháng hơn 2.018 tỷ đồng – giảm 430 tỷ đồng so với số dư đầu năm. Ngoài ra công ty còn có khoản tiền gửi dài hạn kỳ hạn trên 12 tháng trị giá 50 tỷ đồng. Tổng tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng gần 2.070 tỷ đồng.