• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.203,28 -11,42/-0,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.203,28   -11,42/-0,94%  |   HNX-INDEX   264,44   -1,20/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   88,59   +0,04/+0,05%  |   VN30   1.215,41   -13,53/-1,10%  |   HNX30   460,77   -3,27/-0,70%
24 Tháng Chín 2022 11:59:08 CH - Mở cửa
SJG: Lãi bán niên tăng thêm 157 tỷ sau kiểm toán
Nguồn tin: Tạp chí kinh tế chứng khoán VN | 31/08/2022 7:05:00 SA
Trước đó, ghi nhận tại báo cáo tài chính tự lập, tổng doanh thu 6 tháng của SJG chỉ là 2.443 tỷ đồng; lãi sau thuế đạt 1.086 tỷ đồng trong đó lãi của công ty mẹ là 969 tỷ.
 
Tổng CTCP Sông Đà (Mã SJG - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất nửa đầu năm 2022 với niềm vui đến từ đơn vị kiểm toán.
 
Ghi nhận tại báo cáo soát xét, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm của SJG tăng hơn 106 tỷ đồng lên mức 2.550 tỷ; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.243 tỷ đồng - tăng thêm 157 tỷ đồng trong đó lãi sau thuế công ty mẹ tăng 145 tỷ đồng lên 1.114 tỷ.
 
Trước đó, ghi nhận tại báo cáo tài chính tự lập, tổng doanh thu 6 tháng của SJG chỉ là 2.443 tỷ đồng; lãi sau thuế đạt 1.086 tỷ đồng trong đó lãi của công ty mẹ là 969 tỷ.
 
 
Tính đến 30/6/2022, tổng tài sản của Tổng CTCP Sông Đà ghi nhận ở mức 25.681 tỷ đồng trong đó tiền mặt và tương đương tăng mạnh từ 472 tỷ (YoY 2021) lên mức 2.432 tỷ đồng; nợ phải trả ở mức 17.048 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 8.600 tỷ (bao gồm 1.886 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối).
 
Trên thị trường, sau những biến động, cổ phiếu SJG hiện đã rơi về mức giá tại thời điểm đầu năm ở vùng 23.000 - 24.xxx đồng với thanh khoản yếu (đạt trung bình 1.530 đơn vị/phiên).
 

Cổ phiếu liên quan