• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.269,18 -4,48/-0,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.269,18   -4,48/-0,35%  |   HNX-INDEX   297,94   -3,25/-1,08%  |   UPCOM-INDEX   92,77   -0,08/-0,09%  |   VN30   1.294,93   -5,00/-0,38%  |   HNX30   545,87   -9,37/-1,69%
20 Tháng Tám 2022 6:41:59 SA - Mở cửa
ILB: Khai thác thêm 2 kho mới, lợi nhuận sau thuế quý 2 tăng 37,8% so với cùng kỳ
04/08/2022 7:35:00 SA
Lũy kế 6 tháng đầu năm, ILB ghi nhận doanh thu đạt 269,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 55,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 5,3% và 38,6% so với cùng kỳ năm 2021.
 
Quý 2/2022, ILB đạt 137,5 tỷ đồng doanh thu tăng 4% so với cùng kỳ 2021. Giá vốn hàng bán chỉ tăng 0,8% nên biên lợi nhuận gộp tăng lên 36,2%. Doanh thu hoạt động tài chính tăng gần 6 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm nhẹ do chi phí lãi vay thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021. Do đó, lợi nhuận sau thuế quý 2 tăng 37,8% so với cùng kỳ lên gần 38 tỷ đồng. EPS 6 tháng đạt 2.154 đồng/cổ phiếu.
 
https://fireant.vn/charts/content/symbols/ILB
 
Giải trình về biến động lợi nhuận này, ILB cho biết vừa đưa vào khai thác 2 nhà kho 24 & 25 với tổng diện tích 44.000 m2 và thực hiện hoàn nhập quỹ lương dự phòng năm 2021.
 
Lũy kế 6 tháng đầu năm, ILB ghi nhận doanh thu đạt 269,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 55,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 5,3% và 38,6% so với cùng kỳ năm 2021.
 
Màu Văn Trung