• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.080,01 +43,73/+4,22%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.080,01   +43,73/+4,22%  |   HNX-INDEX   215,96   +4,96/+2,35%  |   UPCOM-INDEX   72,21   +0,80/+1,12%  |   VN30   1.092,99   +50,35/+4,83%  |   HNX30   363,71   +16,36/+4,71%
04 Tháng Mười Hai 2022 6:19:27 CH - Mở cửa
NFC: Công ty TNHH Hoàng Ngân - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 600 CP
Nguồn tin: HNX | 04/08/2022 5:04:00 CH
- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Hoàng Ngân
- Mã chứng khoán: NFC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.701.726 CP (tỷ lệ 10,82%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Ngọc Thạch
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 32.850 CP (tỷ lệ 0,21%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.702.326 CP (tỷ lệ 10,82%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: không đủ thời gian và mức giá như kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 24/06/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/07/2022.

Cổ phiếu liên quan

Công ty
Giá
Tin tức