• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.269,18 -4,48/-0,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.269,18   -4,48/-0,35%  |   HNX-INDEX   297,94   -3,25/-1,08%  |   UPCOM-INDEX   92,77   -0,08/-0,09%  |   VN30   1.294,93   -5,00/-0,38%  |   HNX30   545,87   -9,37/-1,69%
20 Tháng Tám 2022 6:22:00 SA - Mở cửa
CC1: Xây dựng Số 1 báo lỗ hơn 90 tỷ đồng trong quý II, dòng tiền tiếp tục âm kỷ lục
Nguồn tin: Tạp chí kinh tế chứng khoán VN | 05/08/2022 8:49:36 SA
Trong quý II/2022, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (UPCoM - Mã chứng khoán: CC1) tiếp tục ghi nhận lỗ thêm 91,23 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 25,77 tỷ đồng, tức tăng lỗ 65,46 tỷ đồng.
 
Cụ thể, Xây dựng Số 1 ghi nhận doanh thu đạt 1.663,65 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 14,17 tỷ đồng, tăng 250,7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 4,2% lên 7,2%.
 
Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 118% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 64,84 tỷ đồng lên 119,81 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 146,2%, tương ứng tăng thêm 56,93 tỷ đồng lên 95,88 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 215,4%, tương ứng tăng thêm 92,28 tỷ đồng lên 135,12 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 100,3%, tương ứng tăng thêm 38,02 tỷ đồng lên 75,92 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng thêm 17,56 tỷ đồng lên 18,3 tỷ đồng (cùng kỳ 0,74 tỷ đồng) và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

 
Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (mã CC1 – sàn UPCoM)
 
Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), quý II, Công ty tiếp tục ghi nhận lỗ thêm 91,23 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 25,77 tỷ đồng, tức tăng lỗ 65,46 tỷ đồng.
 
Như vậy, Công ty chỉ thoát lỗ trong kỳ chủ yếu do ghi nhận doanh thu và lợi nhuận khác. Công ty cho biết thêm thu nhập khác tăng chủ yếu do việc thanh lý, nhượng bán tài sản trong kỳ.
 
Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm, Xây dựng Số 1 ghi nhận doanh thu đạt 2.838,71 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 30,64 tỷ đồng, giảm 56,4% so với cùng kỳ.
 
Trong năm 2022, Xây dựng Số 1 đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 11.252 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 396 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 39,85 tỷ đồng, Công ty mới hoàn thành 10,1% kế hoạch lợi nhuận năm.
 
Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm 2.071,6 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 639,9 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 1.811,4 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 3.492,9 tỷ đồng, chủ yếu phát hành thêm cổ phiếu và tăng vay nợ.
 
Được biết, kể từ năm 2017 (lần niêm yết đầu tiên của cổ phiếu CC1) tới nay, chưa năm nào dòng tiền âm kỷ lục như trong 6 tháng đầu năm, giá trị âm lớn nhất từ khi niêm yết tới nay là năm 2020 với giá trị âm 1.134,81 tỷ đồng.
 
Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Xây dựng Số 1 tăng 30,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 3.640,1 tỷ đồng lên 15.662,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 6.924,4 tỷ đồng, chiếm 44,2% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 2.340,7 tỷ đồng, chiếm 14,9% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 1.585,9 tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.441,5 tỷ đồng, chiếm 9,2% tổng tài sản và các tài sản khác.
 
Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 40,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.997,2 tỷ đồng lên 6.924,4 tỷ đồng; các khoản phải thu dài hạn tăng 169,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.473,4 tỷ đồng lên 2.340,7 tỷ đồng; tồn kho tăng 14,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 185,2 tỷ đồng lên 1441,5 tỷ đồng.
 
CC1 huỷ bỏ kế hoạch thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết trên HOSE
 
Vừa qua, Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP vừa thông qua kế hoạch huỷ kế hoạch về thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết. Công ty cho biết thêm sẽ chọn thời điểm thích hợp trong năm 2022 để tiếp tục triển khai việc đăng ký niêm yết cổ phiếu nêu trên.
 
Được biết, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, CC1 thông qua kế hoạch chuyển sàn từ UPCoM sang HOSE, thời gian dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trong năm 2022.
 
Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/8, cổ phiếu CC1 tăng 800 đồng lên 15.000 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch 1.400 đơn vị.

 
Diễn biến cổ phiếu CC1 trong 3 tháng gần đây. Nguồn: CafeF
 
Thế chấp Cao ốc Sailing Tower huy động 2.650 tỷ đồng trái phiếu
 
Xây dựng số 1 thông tin vừa chào bán hơn 205 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp. Trong đó, gần 179 triệu cổ phiếu được chào bán thành công lần đầu, hơn 26,5 triệu cổ phiếu còn lại được phân phối lại cho 6 nhà đầu tư cá nhân.
 
Tổng số nhà đầu tư đã mua cổ phiếu CC1 trong lần phát hành này là 423 nhà đầu tư, gồm 417 nhà đầu tư trong nước và 6 nhà đầu tư nước ngoài. Dự kiến vào tháng 4, cổ phiếu sẽ được chuyển giao tới người mua. Tổng số tiền CC1 thu được từ đợt chào bán này là gần 2.053 tỷ đồng.
 
Trong một diễn biến khác, CC1 thế chấp Cao ốc Sailing Tower, hoàn thành huy động 2.650 tỷ đồng trái phiếu.
 
Cụ thể, CC1 vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu đợt 3 trong năm 2021 với giá trị 850 tỷ đồng, nâng tổng giá trị trái phiếu phát hành trong năm lên 2.650 tỷ đồng.
 
Lần gần nhất, ngày 24/10/2021, CC1 thông báo huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn ba năm, lãi suất cố định 10%/năm, ngày đáo hạn là ngày 1/10/2024.
 
Đáng chú ý, cả 3 lô trái phiếu đều là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. Lãi suất cố định 10%/năm, kỳ hạn 3 năm và được bảo đảm bằng quyền sở hữu, quản lý vận hành khai thác Cao ốc Sailing Tower.
 
Theo chứng thư thẩm định giá ngày 12/6, giá trị quyền sở hữu, quản lý vận hành và khai thác của Cao ốc Sailing Tower là 3.650,4 tỷ đồng. Cao ốc này hiện cũng đang đảm bảo cho khoản vay 350 tỷ đồng của CC1 tại Ngân hàng TMCP Nam Á.