• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.203,28 -11,42/-0,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.203,28   -11,42/-0,94%  |   HNX-INDEX   264,44   -1,20/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   88,59   +0,04/+0,05%  |   VN30   1.215,41   -13,53/-1,10%  |   HNX30   460,77   -3,27/-0,70%
25 Tháng Chín 2022 8:59:49 SA - Mở cửa
Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 67 tỷ đồng
Nguồn tin: BizLive | 09/08/2022 4:28:03 CH
Khối ngoại vẫn giao dịch không mấy lạc quan khi bán ròng trên 67 tỷ đồng trong phiên hôm nay (9/8). Trên sàn HOSE họ vẫn bán ròng mạnh mã HPG với giá trị 98,9 tỷ đồng.

 
Theo thống kê, khối ngoại có phiên bán ròng trên HOSE với 70,26 tỷ đồng, bán ròng trên HNX với 804,87 triệu đồng và mua ròng trên UPCoM với 3,78 tỷ đồng. Tổng họ bán ròng 67,29 tỷ đồng trên cả ba sàn.

 
Trên HOSE, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh nhất cổ phiếu HPG với giá trị 98,9 tỷ đồng. Trong khi đó, các mã VNM (-23,3 tỷ đồng), VHM (-23,2 tỷ đồng), DXG (-22,7 tỷ đồng), LHG (-22,6 tỷ đồng) cũng bị bán ròng trên 20 tỷ đồng.
 
Ở chiều mua, HDB dẫn đầu danh sách với giá trị mua ròng đạt 46,9 tỷ đồng, đứng sau là SSI với 35,9 tỷ đồng, NLG (+29,3 tỷ đồng), FUESSVFL (+23,4 tỷ đồng).

 
Trên HNX, cả chiều mua và chiều bán đều không có giao dịch nào đạt giá trị trên 500 triệu đồng. SHS được giải ngân nhiều nhất cũng chỉ đạt 280,4 triệu đồng, trong khi đó mã rút ròng nhiều nhất là KLF với 450 triệu đồng.

 
Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng chủ yếu cổ phiếu QNS với 6,2 tỷ đồng. Trong khi đó VEA đứng đầu danh sách mua ròng với 3,3 tỷ đồng, LTG cũng được mua ròng 3,0 tỷ đồng.