• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.080,01 +43,73/+4,22%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.080,01   +43,73/+4,22%  |   HNX-INDEX   215,96   +4,96/+2,35%  |   UPCOM-INDEX   72,21   +0,80/+1,12%  |   VN30   1.092,99   +50,35/+4,83%  |   HNX30   363,71   +16,36/+4,71%
04 Tháng Mười Hai 2022 7:20:46 CH - Mở cửa
Ninh Bình: Diện tích đất có khả năng thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp còn rất ít
Nguồn tin: Báo Xây dựng | 30/09/2022 5:10:00 CH
Theo kết quả thống kê, rà soát diện tích đất tại 5 khu công nghiệp (KCN) đã đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, thì hiện nay diện tích đất có khả năng thu hút đầu tư tại các KCN này còn rất ít, gây khó khăn trong việc thu hút đầu tư, đặc biệt là những dự án đầu tư lớn.
 
https://fireant.vn/dashboard
 
Diện tích đất có khả năng thu hút đầu tư tại các KCN ở Ninh Bình còn rất ít, nhưng trong các cụm công nghiệp thì vẫn còn rất nhiều để các nhà đầu tư thứ cấp lựa chọn.
 
Theo văn bản số 1499/TTg – KTN ngày 18/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 gồm 7 KCN với tổng diện tích là 1.472ha gồm: Gián Khẩu, Khánh Phú, Tam Điệp I, Tam Điệp II, Phúc Sơn, Khánh Cư và Kim Sơn.
 
Đến nay, tỉnh Ninh Bình đã có KCN đã đi vào hoạt động là KCN Gián Khẩu, KCN Khánh Phú, KCN Tam Điệp I, KCN Phúc Sơn và KCN Khánh Cư với tổng diện tích theo quy hoạch là 886,1ha, diện tích thành lập KCN 833,38ha; diện tích có thể cho thuê 695,8ha; diện tích đã cho thuê 680,76ha; diện tích còn lại có thể thu hút đầu tư 15,06 ha; tỷ lệ lấp đầy 97,83%.
 
KCN Tam Điệp II chưa thu hút được nhà đầu tư xây dựng hạ tầng do đó chưa đủ điều kiện thu hút các nhà đầu tư thứ cấp và KCN Kim Sơn đang thực hiện công tác lập quy hoạch chi tiết.
 
Diện tích đất có khả năng thu hút đầu tư tại các KCN còn lại rất ít (KCN Khánh Phú 5,3ha; KCN Phúc Sơn 9,76ha) gây khó khăn trong việc thu hút đầu tư, đặc biệt là những dự án đầu tư lớn, có giá trị hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.
 
Đối với cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, hiện nay đã thu hút được các dự án đầu tư thứ cấp là 12 CCN với tổng diện tích 456,44ha. Trong đó, có 6 CCN do nhà nước làm chủ đầu tư với tổng diện tích 158,76ha; diện tích đất công nghiệp có thể thuê là 121,78ha; diện tích đất công nghiệp đã cho thuê là 112,79ha với tỷ lệ lấp đầy 92,55%. 6 CCN có nhà đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng tổng diện tích 297,86ha, diện tích đất công nghiệp có thể thuê là 236,5ha; diện tích đất công nghiệp đã cho thuê là 172,18ha với tỷ lệ lấp đầy 72,8%.
 
Các CCN trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang còn diện tích đất cho thuê lớn, thu hút các nhà đầu tư về công nghiệp sạch, các loại hình dự án sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất lắp ráp ô tô, dệt may, linh kiện điện tử… như CCN Khánh Thượng (xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô) còn 28,9ha có thể cho thuê; CCN Gia Lập (xã Gia Lập, huyện Gia Viễn) còn 14,33ha có thể cho thuê; CCN Văn Phong (xã Văn Phong, huyện Nho Quan) còn 16,29ha có thể cho thuê.
 
Giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 Ninh Bình sẽ có thêm 3 KCN và 6 CCN được thành lập và đưa vào hoạt động, thu hút các ngành nghề về công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghiệp hỗ trợ, gia tăng nguồn thu cho ngân sách, giải quyết nhiều việc làm cho lao động địa phương, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.