• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.064,64 +5,20/+0,49%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.064,64   +5,20/+0,49%  |   HNX-INDEX   207,50   +1,55/+0,75%  |   UPCOM-INDEX   76,76   +0,27/+0,35%  |   VN30   1.073,68   +6,44/+0,60%  |   HNX30   372,76   +4,72/+1,28%
02 Tháng Tư 2023 8:54:20 SA - Mở cửa
SJC: Tái khởi động Dự án Hanoi Landmark 51
Nguồn tin: Đại biểu nhân dân | 01/01/2023 8:10:00 SA
Ngày 31.12, Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (Upcom: SJC, “Công ty”) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHCĐ, Đại hội) với đầy đủ nội dung theo đúng quy định của pháp luật.
 
Cụ thể, Đại hội đã thông qua sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Sông Đà 1.01.
 
https://fireant.vn/charts
 
Ngày 31.12, Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (Upcom: SJC, “Công ty”) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường
 
Theo đó, miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) kể từ ngày 31.12.2022. Bao gồm các cá nhân sau: Ông Phạm Thanh Phong – Chủ tịch HĐQT; Ông Tạ Văn Trung – Thành viên HĐQT; Ông Nguyễn Bình Đông – Thành viên HĐQT; Ông Nguyễn Thanh Hiếu – Thành viên BKS.
 
Trong thời gian từ tháng 11.2018 đến nay, do Công ty gặp nhiều khó khăn nên chưa thể tổ chức đại hội cổ đông để kiện toàn bộ máy quản lý, trong các trường hợp bức thiết, HĐQT Công ty đã họp và thống nhất bổ nhiệm, miễn nhiệm một số thành viên HĐQT tạm thời.
 
Tại Đại hội, Cổ đông của Sông Đà 1.01 cũng thống nhất bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đảm bảo đúng quy định của pháp luật, gồm 5 thành viên là: Bà Vũ Thị Thúy: Số phiếu bầu 9.329.980 cổ phiếu; Ông Phạm Khánh Phương: Số phiếu bầu 9.145.110 cổ phiếu; Ông Trịnh Văn Tôn: Số phiếu bầu 233.000 cổ phiếu; Ông Nguyễn Văn Đức: Số phiếu bầu 157.000 cổ phiếu; Ông Tạ Văn Trung: Số phiếu bầu 123.250 cổ phiếu.
 
Đại hội thông qua tờ trình chấm dứt hoạt động toàn bộ các chi nhánh trực thuộc Công ty và Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán. Đại hội không thông qua việc giao cho Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Bất động sản Bình Minh triển khai thực hiện thi công Dự án Eco Green Tower tại số 1 Giáp Nhị, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
 
Ban lãnh đạo mới của Sông Đà 1.01 cũng trình bày kế hoạch hoạt động của Công ty trong giai đoạn tiếp theo. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là giải quyết những khó khăn nội tại của Sông Đà 1.01 và nhanh chóng tái khởi động dự án Hanoi Landmark 51.