• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.064,64 +5,20/+0,49%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.064,64   +5,20/+0,49%  |   HNX-INDEX   207,50   +1,55/+0,75%  |   UPCOM-INDEX   76,76   +0,27/+0,35%  |   VN30   1.073,68   +6,44/+0,60%  |   HNX30   372,76   +4,72/+1,28%
02 Tháng Tư 2023 9:00:17 SA - Mở cửa
BTP: Quý 4 lỗ 11,2 tỷ đồng do ảnh hưởng tỷ giá
Nguồn tin: Tạp chí Nhịp sống thị trường | 18/01/2023 2:54:16 CH
Lợi nhuận sản xuất điện của Nhiệt điện Bà Rịa trong kỳ cũng lỗ gần 5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi hơn 69 tỷ đồng.
 
 
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (mã CK: BTP) đã công bố BCTC quý 4/2022 và luỹ kế cả năm 2022.
 
Theo đó, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 145 tỷ đồng – giảm 70,6% so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn lãi gộp chỉ còn hơn 7 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số gần 88 tỷ đồng của quý 4 năm ngoái.
 
Trong kỳ hoạt động tài chính ghi âm 11,6 tỷ đồng doanh thu trong khi chi phí tài chính và chi phí QLDN lần lượt là 1,4 tỷ đồng và 10,4 tỷ đồng. Kết quả Nhiệt điện Bà Rịa lỗ sau thuế 11,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ LNST đạt 85,7 tỷ đồng.
 
Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sản xuất điện quý 4 lỗ 4,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 69,48 tỷ đồng do nhu cầu huy động của hệ thống, sản lượng điện sản xuất giảm mạnh so với cùng kỳ. Doanh thu quý 4/2022 giảm so với cùng kỳ là do hạch toán tiền quyết toán.
 
Ngoài ra, trong kỳ công ty đánh giá chênh lệch tỷ giá vốn vay có gốc ngoại tệ lỗ 26,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 1,9 tỷ đồng. Bên cạnh đó cổ tức được chia từ đầu tư tài chính trong quý 4/2022 là 7,2 tỷ đồng, giảm 10,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần đạt 513,5 tỷ đồng – chưa bằng một nửa so với cùng kỳ, LNST đạt 77,6 tỷ đồng, giảm mạnh 39% so với năm 2021.
 
Được biết năm 2022, Nhiệt điện Bà Rịa đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 947 tỷ đồng, LNST đạt 68,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 22% và 46% so với thực hiện 2021.
 
Như vậy với kế hoạch này kết thúc năm 2022, BTP mới chỉ hoàn thành được 54% mục tiêu về doanh thu và vượt gần 13% mục tiêu về LNST.