• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.045,17 +0,07/+0,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:04:59 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.045,17   +0,07/+0,01%  |   HNX-INDEX   205,04   +1,72/+0,85%  |   UPCOM-INDEX   76,15   -0,02/-0,03%  |   VN30   1.048,78   +2,18/+0,21%  |   HNX30   363,58   +3,57/+0,99%
24 Tháng Ba 2023 11:12:56 SA - Mở cửa
PMC: Dược liệu Pharmedic báo lãi kỷ lục sau 14 năm niêm yết
Nguồn tin: Tạp chí kinh tế chứng khoán VN | 18/01/2023 3:54:03 CH
Đến cuối năm 2022, Dược liệu Pharmedic (Mã PMC) gần như cán mốc doanh thu đề ra trong khi vượt chỉ tiêu lãi ròng 14,5%.
 
 
CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (Mã PMC - HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 4/2022 với doanh thu 127 tỷ đồng - giảm hơn 8% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp đạt hơn 46 tỷ.
 
Quý này, công ty ghi nhận doanh thu tài chính tăng lên mức 6,5 tỷ đồng trong khi không xuất hiện chi phí tài chính; chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ổn định ở mức gần 24 tỷ đồng.
 
Sau trừ các khoản thuế phí, PMC báo lợi nhuận ròng đạt 23 tỷ đồng - giảm so với mức 14,45 tỷ của quý 4/2021.

 
Lũy kế năm 2022, Dược liệu Pharmedic báo doanh thu tổng đạt 473 tỷ đồng - tăng 58 tỷ YoY; lợi nhuận sau thuế ở mức 83,4 tỷ - tăng gần 29% YoY đồng thời là mức kỷ lục trong lịch sử 14 năm niêm yết của công ty (từ 10/2009).
 
Được biết năm 2022, PMC đặt kế hoạch doanh thu 476 tỷ đồng và 72,8 tỷ đồng lãi sau thuế; cổ tức tiền mặt dự trả với tỷ lệ 24%.
 
Như vậy đến hết năm, công ty gần như cán mốc doanh thu đề ra trong khi vượt chỉ tiêu lãi ròng 14,5%. Thặng dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2022 ở mức 53,8 tỷ đồng.
 
Trên bảng cân đối tài chính, nợ phải trả của công ty chỉ ở mức 66 tỷ đồng - bằng 15,4% quy mô vốn chủ sở hữu. Tổng tài sản đạt tăng lên mức 494 tỷ đồng trong đó tiền - tương đương tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 293,5 tỷ.