• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.064,64 +5,20/+0,49%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.064,64   +5,20/+0,49%  |   HNX-INDEX   207,50   +1,55/+0,75%  |   UPCOM-INDEX   76,76   +0,27/+0,35%  |   VN30   1.073,68   +6,44/+0,60%  |   HNX30   372,76   +4,72/+1,28%
02 Tháng Tư 2023 6:01:42 SA - Mở cửa
LIG: Báo lợi nhuận lao dốc trong quý IV
Nguồn tin: Báo Dân Việt | 29/01/2023 8:45:00 CH
Công ty Cổ phần Licogi 13 (HNX: LIG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV với doanh thu tăng 89,4% nhưng lợi nhuận giảm 99,7% so với cùng kỳ.
 
Licogi 13 ghi nhận doanh thu đạt 1.102 tỷ đồng, tăng 89,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận hơn 0,1 tỷ đồng, tức giảm tới 99,7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp chuyển từ âm 10,2% sang dương 2,8%. Chính vì biên lợi nhuận gộp dương trở lại nên lợi nhuận gộp ghi nhận dương 31,04 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 59,4 tỷ đồng
 
https://fireant.vn/home
 
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý IV của Licogi 13
 
Ngoài ra, trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 95,5% về 8,22 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 78,3% còn 14,97 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 30,8% còn 20,72 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận lỗ 1,18 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 25,12 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
 
Cuối cùng, Licogi 13 giải trình về việc lợi nhuận sau thuế giảm 99,7% chủ yếu do hụt doanh thu tài chính và lỗ hoạt động khác.
 
Lũy kế trong năm 2022, Licogi 13 ghi nhận doanh thu đạt gần 3.048 tỷ đồng, tăng 27,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 9,31 tỷ đồng, giảm 80,4%.
 
 
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022 của Licogi 13
 
Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Licogi 13 tăng 24,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.266,3 tỷ đồng lên 6.459,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.845 tỷ đồng, chiếm 44% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 1.303,7 tỷ đồng, chiếm 20,2% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 853,7 tỷ đồng, chiếm 13,2% tổng tài sản và các khoản mục khác.
 
Ngoài ra, tính tới cuối năm 2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 40,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 588,7 tỷ đồng lên 2.058,3 tỷ đồng và chiếm 31,9% tổng nguồn vốn.
 

Cổ phiếu liên quan