• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.064,64 +5,20/+0,49%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.064,64   +5,20/+0,49%  |   HNX-INDEX   207,50   +1,55/+0,75%  |   UPCOM-INDEX   76,76   +0,27/+0,35%  |   VN30   1.073,68   +6,44/+0,60%  |   HNX30   372,76   +4,72/+1,28%
02 Tháng Tư 2023 9:02:40 SA - Mở cửa
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có nữ chủ tịch đầu tiên trong lịch sử hơn 26 năm
Nguồn tin: BizLive | 09/01/2023 4:06:10 CH
Kể từ ngày 9/1/2023, bà Vũ Thị Chân Phương sẽ đảm nhận chức vụ Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

 
Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch UBCKNN
 
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trao quyết định bổ nhiệm bà Vũ Thị Chân Phương làm Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kể từ ngày 9/1/2023.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng cho biết, nhằm kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính đã nghiên cứu, rà soát và thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ và triển khai quy trình bổ nhiệm nhân sự theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính.
 
Ngày 9/1/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 18/2023/QĐ-BTC về việc bổ nhiệm đồng chí Vũ Thị Chân Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giữ chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kể từ ngày 9/1/2023.
 
Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng cho rằng, mặc dù mới thành lập hơn 26 năm, nhưng ngành Chứng khoán đã có sự trưởng thành vượt bậc, gắn liền với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, ngày càng khẳng định vai trò rõ nét là kênh huy động vốn trung, dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế và doanh nghiệp, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước. Bộ trưởng cũng chia sẻ với những khó khăn mà ngành Chứng khoán vừa trải qua, tuy nhiên, cần xem đây là bài học quan trọng để khắc phục và hoàn thiện hơn nữa trong công tác xây dựng thể chế, pháp lý, cũng như công tác điều hành, quản lý.
 
Tân chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nói: "Trên cương vị mới, với vai trò là người đứng đầu tôi xin trân trọng học tập và kế thừa truyền thống, thành quả đạt được, đem hết tâm sức, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết trong tập thể lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán, tập trung dân chủ trong đơn vị; thực hiện nghiêm minh kỷ luật hành chính; gương mẫu trong đạo đức, lối sống; công tâm, minh bạch trong hoạt động công vụ; tiếp tục cải thiện chất lượng và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành; từ đó góp phần hỗ trợ thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển đúng định hướng, ngày càng minh ổn định, an toàn, minh bạch và bền vững".
 
Tóm quá quá trình công tác của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:
 
Bà Vũ Thị Chân Phương sinh năm 1971, tại Nam Định.
 
Trình độ Chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
 
Lý luận Chính trị: Cao cấp
 
Quản lý nhà nước: Chuyên viên cao cấp, Thanh tra viên cao cấp
 
Quá trình công tác trong ngành Chứng khoán:
 
+ Tháng 9/1998: Tiếp nhận về công tác tại Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 
+ Tháng 7/2001: Phó Trưởng phòng Thanh tra các Trung tâm giao dịch chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán – Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 
+ Tháng 4/2007: Phó Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 
+ Tháng 12/2010: Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 
+ Tháng 7/2016: Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 
+ Tháng 1/2023: Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.