• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.102,80 +7,37/+0,67%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.102,80   +7,37/+0,67%  |   HNX-INDEX   227,03   +2,64/+1,18%  |   UPCOM-INDEX   85,04   +0,39/+0,46%  |   VN30   1.093,16   +4,65/+0,43%  |   HNX30   479,11   +8,52/+1,81%
30 Tháng Mười Một 2023 5:15:59 SA - Mở cửa
Hậu Giang: Điều chỉnh một phần quy hoạch chi tiết Khu dân cư thương mại thành phố Vị Thanh
Nguồn tin: Báo Xây dựng | 19/11/2023 9:35:00 CH
UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Quyết định số 1976/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Điều chỉnh một phần quy hoạch chi tiết Khu dân cư thương mại phường IV, thành phố Vị Thanh và xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (điều chỉnh lần 2). Theo đó, điều chỉnh diện tích 71.341,5m2 từ đất xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp (dạng chung cư) thành nhà ở xã hội (dạng chung cư hoặc liền kề thấp tầng); diện tích 1.698,3m2 từ đất xây dựng nhà ở liền kề thành đất xây dựng nhà ở xã hội, với diện tích 259,3m2 và đất xây dựng nhà ở liền kề, với diện tích 1.439,0m2…
 
 
Một góc thành phố Vị Thanh.
 
Cụ thể, điều chỉnh các lô đất có ký hiệu OTNT1, OTNT2, OTNT3 với tổng diện tích 71.341,5m2 từ đất xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp (dạng chung cư) thành nhà ở xã hội (dạng chung cư hoặc liền kề thấp tầng); Điều chỉnh lô đất có ký hiệu LKA-7, diện tích 1.698,3m2 từ đất xây dựng nhà ở liền kề thành đất xây dựng nhà ở xã hội, với diện tích 259,3m2 và đất xây dựng nhà ở liền kề, với diện tích 1.439,0m2; Điều chỉnh lô đất có ký hiệu BSL5, diện tích 6.764,4m2 từ đất xây dựng nhà ở biệt thự thành đất xây dựng nhà ở liền kề, với diện tích 6.452,4m2 và đất hẻm kỹ thuật với diện tích 312m2; Điều chỉnh mặt cắt lộ giới trục đường D18 từ 31m (8m + 15m + 8m) thành 15,5m (4m + 7,5m + 4m); Điều chỉnh mặt cắt lộ giới trục đường N16 từ 35m (10m + 15m + 10m) thành 35m (6m + 10,5m + 2m + 10,5m + 6m).
 
Sau khi điều chỉnh đất ở có tổng diện tích 357.752m2 giảm 312m2 so với diện tích theo quy hoạch được duyệt (358.064m2), đất hẻm kỹ thuật cắt lô tăng 312m2 từ 1.546m2 tăng lên 1.858m2. Tổng diện tích của Khu dân cư thương mại vẫn là 834.644,6m2.
 
Khu dân cư thương mại được quy hoạch: Đất xây dựng nhà ở liền kề với tổng diện tích 202.986m2. Mật độ xây dựng 70÷90% (theo bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất). Tầng cao xây dựng 2÷ 4 tầng. Khoảng lùi xây dựng chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ, lùi sau 2÷4m so với ranh đất (tùy theo diện tích từng lô). Độ vươn ra của ban công ≤ 1,2m so với chỉ giới xây dựng.
 
Đất xây dựng nhà ở biệt thự diện tích: 26.476,6m2. Mật độ xây dựng: 60÷70% (theo bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất). Tầng cao xây dựng 1÷ 3 tầng. Khoảng lùi xây dựng: Khoảng lùi trước tối thiểu là 3m so với chỉ giới đường đỏ, lùi sau và mặt bên tối thiểu 1,5m so với ranh đất.
 
Đất xây dựng nhà ở xã hội diện tích 71.600,8m2, được định hướng quy hoạch để xây nhà ở chung cư hoặc nhà ở liền kề thấp tầng. Khi đi vào dự án sẽ tính toán cụ thể phương thức đầu tư (Theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021). Mật độ xây dựng: ≤ 60% đối với nhà ở chung cư, ≤ 100% đối với nhà ở liền kề. Tầng cao xây dựng: ≤ 5 tầng đối với nhà ở chung cư và ≤ 2 tầng đối với nhà ở liền kề. Chiều cao xây dựng tối đa đối với nhà ở chung cư là 20m, đối với nhà ở liền kề là 10m. Khoảng lùi xây dựng công trình: Cách chỉ giới xây dựng đường đỏ ≥ 6m đối với nhà ở chung cư và trùng với chỉ giới đường đỏ đối với nhà ở liền kề.
 
Thực hiện theo Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh một phần quy hoạch chi tiết Khu dân cư thương mại phường IV, thành phố Vị Thanh và xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (điều chỉnh lần 2) và Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh một phần quy hoạch chi tiết Khu dân cư thương mại phường IV, thành phố Vị Thanh và xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (điều chỉnh lần 2).
 
UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở Xây dựng Hậu Giang phối hợp với UBND thành phố Vị Thanh thực hiện: Tổ chức công bố các nội dung điều chỉnh cục bộ này để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt. Điều chỉnh quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt và trình phê duyệt theo quy định.