• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.107,53 +6,21/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.107,53   +6,21/+0,56%  |   HNX-INDEX   227,60   +0,82/+0,36%  |   UPCOM-INDEX   84,19   +0,17/+0,20%  |   VN30   1.100,85   +8,39/+0,77%  |   HNX30   420,86   +2,44/+0,58%
09 Tháng Sáu 2023 6:17:22 CH - Mở cửa
Doanh nghiệp có thể thanh toán trái phiếu bằng bất động sản
Nguồn tin: Thời báo kinh doanh | 17/02/2023 9:02:06 SA
Doanh nghiệp được phép thanh toán trái phiếu bằng sản phẩm bất động sản, trái phiếu đã phát hành được kéo dài kỳ hạn thêm 2 năm.
 
Đây là nội dung trong Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 65 về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vừa được Bộ Tài chính trình Chính phủ.
 
Cụ thể, trường hợp doanh nghiệp không thể thanh toán gốc và lãi trái phiếu bằng tiền có thể đàm phán với nhà đầu tư để thanh toán bằng tài sản khác theo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật dân sự, pháp luật chuyên ngành, pháp luật có liên quan và phải được người sở hữu trái phiếu chấp thuận.
 
Để hỗ trợ doanh nghiệp huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và cơ cấu lại các khoản nợ, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định cho phép các trái phiếu đã phát hành trước đây còn dư nợ được đàm phán để thay đổi kỳ hạn của trái phiếu. Thời gian tối đa là 2 năm.
 
Một nội dung cũng khá quan trọng trong Dự thảo Nghị định 65 sửa đổi là ngưng hiệu lực thi hành đối với một số quy định tại Nghị định 65 đến hết ngày 31/12.