• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.046,79 +1,69/+0,16%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.046,79   +1,69/+0,16%  |   HNX-INDEX   205,72   +2,40/+1,18%  |   UPCOM-INDEX   76,17   0,00/0,00%  |   VN30   1.051,42   +4,82/+0,46%  |   HNX30   364,25   +4,24/+1,18%
26 Tháng Ba 2023 12:52:40 CH - Mở cửa
Đề xuất ưu đãi thuế đối với nước sản xuất thủy điện
Nguồn tin: Diễn đàn doanh nghiệp | 02/02/2023 7:55:00 SA
Để đảm bảo đồng bộ với các chính sách ưu đãi khác và phù hợp với thực tế, Bộ Tư pháp đề nghị bổ sung quy định ưu đãi thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện…
 
https://static.fireant.vn/Upload/20230201/images/de_-nghi-uu-dai-thue-doi-voi-nuoc-san-xuat-thuy-dien-1.jpg
 
Bộ Tư pháp đề nghị bổ sung quy định ưu đãi thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện trong thời gian nhà máy chạy thử tải điện. Ảnh minh họa
 
Theo đó, dự thảo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh năm 2023 đang được Bộ Tư pháp tổng hợp lấy ý kiến. Tại dự thảo, Bộ Tư pháp đưa ra kết quả rà soát, đánh giá và định hướng hoàn thiện Luật Thuế tài nguyên.
 
Cụ thể theo Bộ Tư pháp, tại khoản 7 Điều 2 Luật Thuế tài nguyên đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 4 Luật số 71/2014/QH13 quy định: “7. Nước thiên nhiên, bao gồm nước mặt và nước dưới đất, trừ nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp”.
 
Bộ Tư pháp cho biết, trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, các hiệp hội và từ thực tiễn công tác tổ chức thực hiện Luật Thuế tài nguyên, Bộ Tài chính đã tiến hành rà soát toàn bộ các điều, khoản của Luật (gồm 11 điều) và đánh giá mức độ phù hợp, tính khả thi và hiệu quả thực tế của Luật Thuế tài nguyên; đồng thời, chỉ ra các vấn đề vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện chính sách thuế tài nguyên giai đoạn vừa qua.
 
Một trong những nội dung đề xuất bổ sung là quy định ưu đãi thuế đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện trong thời gian nhà máy chạy thử tải điện, hòa vào mạng lưới điện.
 
Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, theo quy định tại Điều 5 Luật Thuế tài nguyên hiện hành thì sản lượng tài nguyên tính thuế đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện là sản lượng điện của cơ sở sản xuất thủy điện bán cho bên mua điện theo hợp đồng mua bán điện hoặc sản lượng điện giao nhận trong trường hợp không có hợp đồng mua bán điện và được xác định theo hệ thống đo đếm đạt tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam, có xác nhận của bên mua, bên bán hoặc bên giao, bên nhận.
 
Thực tế trong giai đoạn đầu vận hành các nhà máy thủy điện, việc khai thác nước chạy thử máy phát điện nên nguồn điện sẽ chưa được hòa vào điện lưới để bán ra nên thực tế sẽ không được tính vào sản lượng điện bán ra để tính thuế tài nguyên. Mặt khác, các nhà máy thủy điện hầu hết được đầu tư tại những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Theo quy định của pháp luật về đầu tư thì những dự án đầu tư tại những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn thì được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư.
 
Do đó, Bộ Tư pháp đề nghị bổ sung quy định ưu đãi thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện trong thời gian nhà máy chạy thử tải điện, chưa hòa vào mạng lưới điện để đảm bảo đồng bộ với các chính sách ưu đãi khác, phù hợp với thực tế do trong thời gian chạy thử tải điện chưa xuất bán điện nên chưa có giá bán.
 
Bộ Tư pháp đánh giá, việc đề xuất bổ sung quy định ưu đãi thuế đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện trong thời gian nhà máy chạy thử tải điện, hòa vào mạng lưới điện theo định hướng nêu trên sẽ góp phần hỗ trợ nhà đầu tư trong giai đoạn đầu hoạt động chưa tạo doanh thu, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với thực tế.
 
Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện. Cụ thể, tại điểm a khoản 3 Điều 6 Luật Thuế tài nguyên quy định: “Đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện là giá bán điện thương phẩm bình quân”.
 
Theo quy định của pháp luật về điện lực thì có nhiều loại giá bán điện khác nhau, như giá bán lẻ điện, giá bán buôn điện, giá phát điện... (trong đó Khung mức giá bán lẻ điện bình quân do Bộ Công Thương chủ trì xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; Khung giá phát điện, khung giá bán buôn điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt). Pháp luật về điện lực chưa có quy định về giá bán điện thương phẩm bình quân và cơ quan ban hành, công bố giá bán điện thương phẩm bình quân.
 
Để phù hợp với quy định của pháp luật về điện lực, căn cứ thẩm quyền được giao tại Điều 11 Luật thuế tài nguyên, Điều 8 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 174/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC quy định giá bán điện thương phẩm bình quân để tính thuế tài nguyên đối với các cơ sở sản xuất thủy điện được xác định theo giá bản lẻ điện bình quân do Bộ Công Thương quyết định.
 
Bộ Tư pháp cho rằng, quy định về giá tính thuế đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện tại Luật Thuế tài nguyên là chưa phù hợp với quy định của pháp luật về điện lực.
 
“Vì vậy, để đảm bảo cơ sở pháp lý và tính thống nhất với quy định của pháp luật về điện lực, đề nghị sửa đổi quy định về giá tính thuế đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện là giá bán lẻ điện bình quân do Bộ Công Thương quy định”, báo cáo nêu.