• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.046,79 +1,69/+0,16%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.046,79   +1,69/+0,16%  |   HNX-INDEX   205,72   +2,40/+1,18%  |   UPCOM-INDEX   76,17   0,00/0,00%  |   VN30   1.051,42   +4,82/+0,46%  |   HNX30   364,25   +4,24/+1,18%
24 Tháng Ba 2023 5:08:23 CH - Mở cửa
Năm đỉnh cao của CSC: Doanh thu 1.733 tỷ, tăng gấp đôi, lãi 362 tỷ, tăng gấp 6
Nguồn tin: VietNam Finance | 04/02/2023 9:00:00 SA
2022 là năm Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA (HNX: CSC) đạt đỉnh cao cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Song, có hai điều đáng tiếc là công ty đã trở nên 'đuối sức' trong quý IV/2022 và chưa hoàn thành được kế hoạch doanh thu.
 
 
Theo báo cáo tài chính hợp nhất của CSC, quý IV/2022, doanh thu thuần đạt 226 tỷ đồng, giảm 47%; lợi nhuận gộp đạt 42 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ năm trước.
 
Trong quý, CSC chỉ có thêm doanh thu tài chính 2,5 tỷ đồng, trong khi đó phải chịu chi phí tài chính 4 tỷ đồng, chi phí bán hàng 7,6 tỷ đồng và chi phí quản lý 12 tỷ đồng.
 
Vì vậy, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 21 tỷ đồng, giảm 64%; lợi nhuận sau thuế 16 tỷ đồng, giảm 68% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức lợi nhuận sau thuế thấp nhất trong năm 2022.
 
Tuy vậy, nhờ kết quả rực rỡ trong 2 quý liền kề trước đó, lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần của CSC vẫn lên tới 1.733 tỷ đồng, tăng 2,4 lần; lợi nhuận gộp đạt 624 tỷ đồng, tăng 4 lần so với năm trước.
 
Biên lợi nhuận gộp đạt 36%, tăng mạnh so với mức 21% của năm trước.
 
Dù các loại chi phí tăng mạnh: chi phí tài chính 12 tỷ đồng, tăng gấp đôi; chi phí bán hàng 122 tỷ đồng, tăng gấp 4,8 lần; chi phí quản lý 42 tỷ đồng, song kết năm 2022, lợi nhuận trước thuế của CSC vẫn đạt 456 tỷ đồng, tăng 5,8 lần; lợi nhuận sau thuế 362 tỷ đồng, tăng 6 lần so với năm trước.
 
Đây là năm đỉnh cao của CSC cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. So với mục tiêu doanh thu hợp nhất hơn 2.148 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 300 tỷ đồng, CSC đã hoàn thành 80% mục tiêu doanh thu và vượt 52% mục tiêu lợi nhuận.
 
Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của CSC đạt 2.398 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm 65%, đạt 1.570 tỷ đồng, tăng thêm 26 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 25%, đạt 440 tỷ đồng, tăng thêm 6 tỷ đồng.
 
Nợ phải trả tại ngày kết thúc năm 2022 đạt 1.600 tỷ đồng, giảm 17% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 359 tỷ đồng, giảm 40%.
 
Với vốn chủ sở hữu đạt 797 tỷ đồng, tăng 88%, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2 lần, cải thiện mạnh so với mức 4,56 lần của đầu năm.
 
Dòng tiền kinh doanh năm 2022 của CSC khá đẹp khi dương 270 tỷ đồng, do lợi nhuận rất lớn. Nhờ đó, công ty giảm được quy mô dòng tiền đi vay, giảm 39%, còn 492 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần trong năm dương 33 tỷ đồng, giúp tiền và tương đương tiền cuối năm đạt 265 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm.
 
Vĩnh Chi